Baza dydaktyczna szkoły

      Zespół Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim istnieje od 1945 roku. Jest najstarszą szkołą typu zawodowego w regionie. Aktualna baza lokalowa to budynek szkolny, w którym znajdują się pomieszczenia administracyjne szkoły, 20 nowoczesne pracownie przedmiotowe, w tym 4 sale komputerowe (2 informatyczne, ekonomiczna i logistyczna) z siecią wewnętrzną i Internetem, 2 sale językowe, pracownia gastronomiczna, biblioteka z czytelnią, w której mieści się centrum multimedialne, aula, sala gimnastyczna, siłownia, boisko sportowe, gabinet pielęgniarki szkolnej, internat na 125 miejsc wraz ze stołówką, pomieszczenie magazynowo-garażowe i gospodarstwo pomocnicze o powierzchni 56 ha użytków rolnych. Szkoła posiada autokar, samochód osobowy, samochód dostawczy, ciągniki i maszyny rolnicze.


Galeria

      Obiekt szkolny jest systematycznie modernizowany i dostosowywany do potrzeb aktualnych kierunków kształcenia. Urządzono nowoczesne pracownie przedmiotowe, aulę, dokonano gruntownej modernizacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem - szatnie, pokój nauczycielski, pomieszczenie do gry w tenisa stołowego. Urządzono także pracownie na warsztatach do zajęć praktycznych. Szkoła posiada 4 tablice interaktywne. Wysoki poziom kształcenia zawodowego, który gwarantuje dobre przygotowanie absolwentów do pracy i studiów gwarantuje kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach.

      Sukcesywnie zmieniają się warunki mieszkaniowe w internacie (więcej informacji o internacie - www.internat-bielsk.pl). Kierownikiem internatu jest Pani Maria Bednarczyk.

      Uczniowie w naszej szkole uczą się języka angielskiego i do wyboru języka rosyjskiego lub niemieckiego. Nauka prowadzona jest na jedną zmianę. Teren wokół szkoły jest monitorowany przez kamery.

      Od początku istnienia szkoły mury jej opuściło ponad sześć tysięcy absolwentów.

      Aktualnie w Zespole Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej kształcą sie uczniowie
w 7 kierunkach:

żywienia i usług gastronomicznych,
informatycznym,
hotelarskim,
rolniczym,
logistycznym,
handlowym,
ekonomicznym.

Projekt: Szablonownia