Internat

www.internat-bielsk.pl


      Internat jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla młodzieży pobierającej naukę poza miejscem stałego zamieszkania. Posiada 68 miejsc dla chłopców i 67 dla dziewcząt.

      Zapewniamy naszym wychowankom:
• Zakwaterowanie w 2- i 4–osobowych pokojach,
• Całodobową opiekę wychowawczą,
• Dobre warunki do nauki i wypoczynku,
• Możliwość rozwijania zainteresowań oraz poszerzania wiedzy

      Wychowanków przyjmujemy na podstawie podań składanych do dn. 10 lipca oraz w miarę wolnych miejsc na początku roku szkolnego.

Pliki do pobrania:


Kliknij tutaj

Projekt: Szablonownia