Kadra kierownicza:Dyrektor szkoły: mgr Bolesław Hryniewicki
Wicedyrektor szkoły: mgr Barbara Onacewicz
Kierownik internatu: mgr Maria Bednarczyk

Kadra pedagogiczna:
Przedmiot Nauczyciele
Język polski mgr Aneta Hryniewicka
mgr Barbara Żurek
Język angielski mgr inż. Zbigniew Bienias
mgr Joanna Sawicka
mgr Andrzej Mucha
mgr Andrzej Rubaszewski
Język rosyjski mgr Marta Wiercińska
mgr Anna Nawarenko
Język niemiecki mgr Marta Czerniawska
Historia mgr Wojciech Szulc
Historia i społeczeństwo mgr Wojciech Szulc
mgr Marta Czerniawska
Wiedza o społeczeństwie mgr Marta Czerniawska
Matematyka mgr Barbara Zabrocka
mgr Elżbieta Babulewicz
mgr Jarosław Zajkowski
Fizyka mgr Maria Chomaniuk
Chemia mgr Dorota Pachwicewicz
mgr Jolanta Jancewicz
Biologia mgr Anna Kolada
mgr Dorota Pachwicewicz
Geografia mgr Katarzyna Lorkiewicz
Podstawy przedsiębiorczości mgr Marta Czerniawska
mgr Halina Gierasimowicz
Informatyka mgr Barbara Zabrocka
mgr Jarosław Zajkowski
mgr Leszek Zawadzki
Wychowanie fizyczne mgr Andrzej Szymaniak
mgr Sławomir Grygoruk
mgr Artur Zinkowski
mgr Beata Misztal
mgr Edyta Majewska Pawlik
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Sławomir Grygoruk
Wiedza o kulturze mgr Halina Gierasimowicz
mgr Barbara Żurek
Przepisy ruchu drogowego mgr Bogusław Łapiński
Przedmioty zawodowe informatyczne mgr inż. Dariusz Kulik
Przedmioty zawodowe hotelarskie mgr Katarzyna Lorkiewicz
mgr Bolesław Hryniewicki
Przedmioty zawodowe ekonomiczne mgr Bolesław Hryniewicki
mgr Barbara Onacewicz
mgr Krystyna Tatarczuk
mgr Jolanta Filimoniuk
Przedmioty zawodowe rolnicze mgr Anna Kolada
mgr Krystyna Tatarczuk
mgr inż. Andrzej Mucha
mgr Zbigniew Bienias
mgr Irena Giżewska
Przedmioty zawodowe gastronomiczne mgr inż. Anna Radziewicz
mgr Dorota Pachwicewicz
mgr Maria Chomaniuk
Przedmioty zawodowe logistyczne mgr Bożena Hryniewicka
Religia ks. Paweł Hryniewicki
ks. Radosław Wiechnik
ks. Andrzej Nielipiński
ks. Aleksy Kuryłowicz
mgr Barbara Karasiewicz
Biblioteka mgr Halina Gierasimowicz
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Anna Kolada
Pedagog szkolny mgr Agata Puciłowska
Wychowawcy w internacie mgr Wiesław Nesteruk
mgr Katarzyna Żarska
mgr Sylwia Żarska
mgr Maria Bednarczyk
mgr Joanna Sawicka
mgr Wojciech Szulc
mgr Jerzy Zinkiewicz

Projekt: Szablonownia