Zespół Szkół Nr 4 oferuje kierunki kształcenia:

I Technikum:

Technik obsługi turystycznej - NOWOŚĆ !!!
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik informatyk
Technik hotelarstwa
Technik rolnik
Technik logistyk
Technik ekonomista

II Szkoła dla dorosłych :

Szkoła policealna - Technik informatyk (system zaoczny – nauka bezpłatna)

Technik rachunkowości

III Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Kwalifikacje RL.03 i RL.16       ZAPRASZAMY


Technikum obsługi turystycznej
Powrót

      Uwielbiasz podróżować i organizować wyjazdy dla siebie i swoich bliskich? Możesz na tym zarabiać!

Jeśli chcesz rozwinąć swoje pasje związane z turystyką, jeśli lubisz czuć wiatr we włosach, poznawać świat, innych ludzi i zwyczaje obowiązujące w dalekich zakątkach z pewnością odnajdziesz swoją przyszłość w naszej szkole na kierunku technik obsługi turystycznej!

Nauka w technikum obsługi turystycznej to nie tylko siedzenie w klasie. To wyjazdy na targi turystyczne, poznawanie własnego miasta, regionu i kraju w ciekawej formie, którą przygotowują sami uczniowie.


We wrześniu dla wszystkich uczniów technikum obsługi turystycznej -       WYCIECZKA GRATIS!!!


Zdobędziesz praktyczne umiejętności i szeroką wiedzę w zakresie:

• sporządzania programów, organizacji i obsługi imprez turystycznych, konferencji, kongresów, targów
• planowania i kalkulacji kosztów imprez i usług turystycznych
• korzystania ze specjalistycznych programów komputerowych stosowanych do obsługi ruchu turystycznego
• planowania tras podróży i dokonywania rezerwacji w hotelach oraz dodatkowych usług dla klientów
• prowadzenia informacji turystycznej
• opracowywania materiałów promocyjnych, informatorów i katalogów usług turystycznych
• prowadzenia sprzedaży i rozliczania usług i imprez turystycznych
• posługiwania się językiem angielskim w branży turystycznej
Możliwości zatrudnienia absolwentów


Technicy obsługi turystycznej zatrudniani są w biurach podróży, agencjach turystycznych, ośrodkach informacji turystycznej, organach administracji samorządowej zajmujących się promocją turystyki, fundacjach, stowarzyszeniach i organizacjach pozarządowych związanych z branżą turystyczną, w biurach organizacji kongresów i konferencji, w branży hotelarskiej (hotelach, pensjonatach, ośrodkach sportowo-rekreacyjnych), mogą również prowadzić własną działalność gospodarczą jako agenci turystyczni.

Prężnie rozwijający się rynek turystyczny i hotelowy na świecie, a także rosnąca liczba turystów sprawiają, że nie musisz się martwić o podjęcie wymarzonej pracy!

Rosnące zainteresowanie turystów zagranicznych Polską jako miejscem ciekawym i różnorodnym kulturowo, a zarazem krajem świadczącym coraz wyższy standard usług turystycznych wpływa na wzrost zatrudnienia w sektorze turystycznym w naszym kraju.

Ten kierunek umożliwi Ci to!


Technikum o kierunku technik żywienia i usług gastronomicznych

      Jeśli chcesz być sławnym gastronomem i łamać przepisy razem z Okrasą wybierz...

Technikum żywienia i usług gastronomicznych.U nas nauczysz się:

* sporządzania oraz ekspedycji potraw i napojów z zastosowaniem nowoczesnych technologii (w tym potraw dietetycznych, regionalnych i z kuchni innych narodów);
* planowania i oceny żywienia;
* organizowania produkcji gastronomicznej;
* projektowania i aranżacji wnętrz sal konsumpcyjnych;
* organizacji kompleksowej obsługi przyjęć, imprez okoliczno-ściowych.


Absolwenci szkoły w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych mogą podejmować pracę w: restauracjach, hotelach, motelach, pensjonatach, domach wczasowych, firmach cateringowych w kraju i za granicą, zakładach zbiorowego żywienia, oraz prowadzić własną działalność gospodarczą.
      Jest także możliwość kontynuacji nauki na uczelniach wyższych.

Technikum o kierunku informatycznym
Powrót

      Pasjonuje Cię cyberświat , chcesz poznać zasady jego konstruowania wybierz ...

Technikum informatyczne.


U nas nauczysz się:

* montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
* projektowania lokalnych sieci komputerowych i baz danych oraz administrowania nimi;
* tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych;
* programowania w różnych językach.


Jako technik informatyk znajdziesz pracę:

* we wszystkich gałęziach gospodarki, w których mają zastosowanie komputery,
* w ośrodkach obliczeniowych, instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się tworzeniem oraz eksploatacją oprogramowania komputerowego;
* możesz prowadzić prace serwisowe w punktach naprawy oraz wykonywać prace operatora sprzętu komputerowego.

To atrakcyjny, nowoczesny i poszukiwany zawód!


Technikum o kierunku hotelarskim
Powrót

      Pragniesz poznać ciekawe miejsca, podjąć pracę w renomowanych hotelach w Polsce i za granicą zostań ....

Technikiem hotelarstwa.

      Badania rynku wskazują, że kondycja branży hotelarskiej w Polsce jest coraz lepsza. Sukcesywnie rośnie liczba udzielonych noclegów. Wzrastające zapotrzebowanie na usługi turystyczne i hotelarskie jest trendem dominującym w Unii Europejskiej. Trzeba być dobrym fachowcem w tej dziedzini,aby skutecznie działać na zglobalizowanym, konkurencyjnym rynku.


Tylko u nas:

* poznasz tajniki prowadzenia hotelu;
* nauczysz się organizować imprezy turystyczne, rekreacyjne i okolicznościowe;
* przyswoisz zasady savoir-vivre’u;
* rozwiniesz umiejętności nawiązywania i utrzymywania kontaktów międzyludzkich;
* nauczysz się biegle posługiwać językiem obcym w zakresie słownictwa zawodowego i branżowego.Ten kierunek umożliwi Ci to!


Technikum o kierunku rolniczym
Powrót

      Jeżeli chcesz uzyskać wymagane w Unii Europejskiej kwalifikacje pozwalające w racjonalny sposób prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne lub prowadzić inną związaną z rolnictwem działalność zarobkową podejmij naukę w….

Technikum rolniczym.

Nauka u nas umożliwi Ci:

* uzyskanie kwalifikacji zawodowych wymaganych w Unii Europejskiej;
* zdobycie wiedzy z zakresu uprawy roślin i hodowli zwierząt;
* zdobycie umiejętności prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
* bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii T;
* kurs operatora kombajnu zbożowego, kurs ochrony roślin;
Technik rolnik może pracować:

* w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych;
* w urzędach i instytucjach służb rolnych;
* może prowadzić własną działalność gospodarczą np.: produkcja rolna, gospodarstwo agroturystyczne, marketing produktów rolnych.Dyplom technika rolnika umożliwia pozyskiwania środków z Unii Europejskiej !


Technikum o kierunku logistycznym
Powrót

      Jeśli chcesz aby praca była Twoją pasją wybierz kierunek….
Technik logistyk.U nas nauczysz się:  

* planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
* zarządzania zapasami;
* organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
* zarządzania gospodarką odpadami;
* planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.Możliwości zatrudnienia:

* w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, dystrybucyjnych, handlowych, usługowych, spedycyjnych;
* w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:
* sprzedaży i prognozowania popytu;
* handlu elektronicznego;
* transportu;
* gospodarki odpadami.

Technik logistyk to oferta dla osób lubiących planować swoje działania zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym.

Działy logistyki stanowią serce każdego przedsiębiorstwa – będziesz tam potrzebny!

Technikum o kierunku ekonomicznym
Powrót

      Chcesz mieć zawód wszechstronny i bardzo popularny wybierz kierunek…

Technik ekonomista.

U nas nauczysz się:

* planować i prowadzić działalność gospodarczą;
* obliczać podatki, prowadzić rachunkowość;
* prowadzić sprawy kadrowo-płacowe;
* wykonywać analizy i sporządzać sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;Absolwent technikum ekonomicznego jest przygotowany do:

* kontynuowania edukacji na uczelni wyższej;
* pracy w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości;
* prowadzenia własnej działalności gospodarczej.Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.

Szkoła policealna - Technik informatyk (system zaoczny – nauka bezpłatna)
Powrót

      Kwalifikacje w zawodzie:

* E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych,
* E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami,
* E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

* montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
* projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
* projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
* tworzenia stron WWW i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami.

Technik rachunkowości
Powrót

      Technik rachunkowości to zawód z obszaru administracyjno-usługowego, należy do grupy zawodów ekonomiczno-finansowo-biurowych.
      Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik rachunkowości jest przygotowany do wykonywania zadań zawodowych:
• prowadzenie rachunkowości w jednostce organizacyjnej,
• prowadzenie rachunkowości finansowej,
• kontrola i kwalifikacja dowodów operacji gospodarczych do księgowania.
      Potrafi zastosować oprogramowanie księgowe do ewidencji operacji gospodarczych i sporządzenia jednostkowego sprawozdania finansowego. Klasyfikuje aktywa i pasywa jednostki gospodarczej, prowadzi księgi rachunkowe, sporządza bilans i dokumentację przebiegu inwentaryzacji. Prowadzi analizę finansową i ocenia kondycję finansową jednostki organizacyjnej. ,/br>       Sporządza dokumentację pracowniczą i rozlicza wynagrodzenia z tytułu umów o pracę i umów cywilnoprawnych. Stosuje w pracy zawodowej przepisy prawa pracy, cywilnego, gospodarczego, podatkowego oraz z zakresu finansów publicznych. W zakresie rozliczeń z instytucjami publicznoprawnymi potrafi sporządzać ewidencje i deklaracje podatkowe oraz dokumenty dotyczące rozliczeń jednostki gospodarczej z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Na zawód technika rachunkowości składają się następujące kwalifikacje:
• AU.36. Prowadzenie rachunkowości (kwalifikacja wspólna z zawodem technik ekonomista).
• AU.65. Rozliczanie wynagrodzeń i danin publicznych.
      Wiedza z zakresu rachunkowości połączona z umiejętnościami praktycznymi daje podstawy do zajmowania wysokich stanowisk w przedsiębiorstwach, organizacjach gospodarczych, instytucjach pośrednictwa finansowego, bankach, firmach ubezpieczeniowych, jednostkach finansów publicznych, kancelariach doradczych i audytorskich oraz biurach rachunkowych. Daje również podstawy do rozpoczęcia i prowadzenia indywidualnej działalności gospodarczej, a szczególnie w obszarze usług finansowych.

Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy
Powrót

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej
RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Kurs odbywa się systemem zaocznym / sobotnio – niedzielnym / przeznaczony dla osób pełnoletnich.
Uczestnik kursu kwalifikacyjnego będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

* wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
* prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
* prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
* organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
* podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Dyplom technika rolnika umożliwia pozyskiwania środków z Unii Europejskiej !

Projekt: Szablonownia