W szkole prowadzone są różne formy zajęć pozalekcyjnych, mianowicie:

• Koła zainteresowań z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych,
• Zespół artystyczny "Podlaskie Kukułki",
• Sekcja piłki siatkowej dziewcząt i chłopców,
• Sekcja tenisa stołowego,
• Szkolny Radiowęzeł,
• Spółdzielnia uczniowska "Smakosz",
• Koło hafciarskie,
• Szkolne koło PCK,
• Koło szachowe.

Projekt: Szablonownia