R 3 - „Prowadzenie produkcji rolniczej”

Ukończenie kursu oraz zdanie egzaminu przed komisją powołaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną, daje uprawnienia do przejęcia i prowadzenia gospodarstw rolnych oraz do ubiegania się o dopłaty dla rolników z UE.
Po zdaniu tego egzaminu absolwent uzyskuje tytuł :    
   *   rolnik  (tylko kurs R 3  i powinien posiadać wykształcenie zawodowe, średnie )     
   *    technik rolnik  (kurs R 3, R 16 i powinien posiadać wykształcenie średnie )    
  Kurs odbywa się systemem zaocznym / sobotnio – niedzielnym / przeznaczony dla osób pełnoletnich. Planowany termin rozpoczęcia kursu – wrzesień 2017 r.  
  Uczestnik kursu kwalifikacyjnego „Prowadzenie produkcji rolniczej” będzie przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
  1) wykorzystywanie form związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej
  2) prowadzenie i obsługa pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej
  3) prowadzenie sprzedaży produktów rolnych i zwierząt gospodarskich
  4) obliczenia opłacalności produkcji rolniczej
  W ramach kursu R 3 kursanci odbywają szkolenie na kategorię prawa jazdy( kat. T )
 
 
  Wymagane dokumenty:
  1. Podanie.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły gimnazjalnej, zawodowej, ponadgimnazjalnej.
  3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki w zawodzie rolnik wydane przez lekarza medycyny pracy.
 
KARTA ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWYINFORMACJA DOTYCZĄCA EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rolnik 613003, sesja egzaminacyjna czerwiec-lipiec 2019Rozkład zajęć na najbliższe spotkanie:Rozkład zajęć.