Jak zostać uczniem Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim?

      Kandydat na ucznia Zespołu Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim powinien złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:
• podanie (kwestinariusz),
• życiorys,
• 2 zdjęcia,
• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w danym zawodzie.

    Po zakończeniu szkoły podstawowej lub gimnazjum należy dostarczyć:
• świadectwo ukończenia szkoły (oryginał lub poświadczona kopia)
• zaświadczenie o wynikach z egzaminu zewnetrznego (oryginał lub poświadczona kopia).
O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym.

Terminy rekrutacji:

Terminy składania dokumentów i rekrutacji do szkoły w rozporządzeniu poniżej.

Pliki do pobrania:

1. Terminy rekrutacji (abs. szk. podstawowej)

2. Terminy rekrutacji (abs. szk. gimnazjum)

3. Kwestionariusz – podanie do szkoły technikum 4 letnie

4. Kwestionariusz – podanie do szkoły technikum 5 letnie

5. Regulamin rekrutacji


Projekt: Szablonownia