Facebook
BIP

Egzamin maturalny

Harmonogram egzaminu maturalnego 2020-2021

Informacje ogólne o egzaminie

Podstawa programowa

Informatory

Komunikaty dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021

Informacja o wynikach egzaminu maturalnego 2020 przeprowadzonego w Technikum nr 4 w Zespole Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim