Facebook
BIP

Egzamin maturalny

Materiały do pobrania:

Harmonogram egzaminu maturalnego 2020 (2)

Wytyczne dla zdających egzaminy zewnętrzne w 2020 r.

Zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas egzaminu maturalnego 2020 w Technikum nr 4 w Zespole Szkół nr 4 im (1)

Informacje dotyczące egzaminu maturalnego