Facebook
BIP

Kadra pedagogiczna

Kadra kierownicza:

Dyrektor szkoły: mgr Bolesław Hryniewicki
Wicedyrektor szkoły: mgr Barbara Onacewicz
Kierownik internatu: mgr Maria Bednarczyk

Kadra pedagogiczna:

Przedmiot Nauczyciele
Język polski mgr Aneta Hryniewicka
mgr Barbara Żurek
Język angielski mgr inż. Zbigniew Bienias
mgr Joanna Sawicka
mgr Andrzej Mucha
mgr Andrzej Rubaszewski
Język rosyjski mgr inż. Marta Wiercińska
mgr Anna Nawarenko
Język niemiecki mgr Marta Czerniawska
Historia mgr Wojciech Szulc
Historia i społeczeństwo mgr Wojciech Szulc
mgr Marta Czerniawska
Wiedza o społeczeństwie mgr Marta Czerniawska
Matematyka mgr Barbara Zabrocka
mgr Elżbieta Babulewicz
mgr Jarosław Zajkowski
Fizyka mgr Maria Chomaniuk
Chemia mgr Dorota Pachwicewicz
Biologia mgr Anna Kolada
mgr Dorota Pachwicewicz
Geografia mgr Eugenia Kruk
Podstawy przedsiębiorczości mgr Marta Czerniawska
Bezpieczeństwo i higiena pracy mgr Maria Chomaniuk
Informatyka mgr Dariusz Kulik
mgr Jarosław Zajkowski
mgr Anna Kowalczuk
Wychowanie fizyczne mgr Andrzej Szymaniak
mgr Sławomir Grygoruk
mgr Artur Zinkowski
Edukacja dla bezpieczeństwa mgr Sławomir Grygoruk
Wiedza o kulturze mgr Barbara Żurek
Przepisy ruchu drogowego mgr Bogusław Łapiński
Przedmioty zawodowe informatyczne mgr inż. Dariusz Kulik
Przedmioty zawodowe hotelarskie mgr Monika Omelianiuk
mgr Bolesław Hryniewicki
Przedmioty zawodowe ekonomiczne mgr Bolesław Hryniewicki
mgr Barbara Onacewicz
mgr Krystyna Tatarczuk
mgr Jolanta Filimoniuk

mgr Ewa Chmur

Przedmioty zawodowe rolnicze mgr Anna Kolada
mgr Krystyna Tatarczuk
mgr inż. Andrzej Mucha
mgr Zbigniew Bienias
Przedmioty zawodowe gastronomiczne mgr inż. Anna Radziewicz
mgr Dorota Pachwicewicz
mgr Maria Chomaniuk

mgr Wanda Markiewicz

mgr Magdalena Sokólska

Przedmioty zawodowe logistyczne mgr Barbara Onacewicz
Religia ks. Daniel Plewka
ks. Radosław Wiechnik
ks. Andrzej Nielipiński
ks. Aleksy Kuryłowicz
Zajęcia artystyczne

taneczno-muzyczne

mgr Wiesław Doliński

mgr Magdalena Sokólska

Biblioteka mgr Wioleta Korolczuk
Wychowanie do życia w rodzinie mgr Jolanta Rudko
Pedagog szkolny mgr Jolanta Rudko
Wychowawcy w internacie mgr Wiesław Nesteruk
mgr Katarzyna Żarska
mgr Sylwia Żarska
mgr Maria Bednarczyk
mgr Joanna Sawicka
mgr Wojciech Szulc
mgr Jerzy Zinkiewicz