Facebook
BIP

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Przy szkole działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Przyznanie i wysokość świadczeń z ZFŚS uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej , również od sytuacji mieszkaniowej.

Nauczyciele, pracownicy nie będący nauczycielami uprawnieni do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych mają obowiązek złożenia oświadczenia o dochodach na 1 osobę, do końca marca roku kalendarzowego , a emeryci i renciści odcinek emerytury lub renty.

Do pobrania: