Facebook
BIP

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu maturalnego w 2024 roku

 

Egzamin: Egzamin maturalny w „Formule 2023” oraz w „Formule 2015”

Przedmiot: Wszystkie przedmioty

Termin egzaminu:

Termin główny – maj 2024 r.
Termin dodatkowy – czerwiec 2024 r.
Termin poprawkowy – sierpień 2024 r.

Szczegółowe informacje można uzyskać klikając link poniżej:

20230817 E8 EM Komunikat o harmonogramie 2024 FIN