Facebook
BIP

Technik ekonomista

Chcesz mieć zawód wszechstronny i bardzo popularny wybierz kierunek…

Technik ekonomista.

U nas nauczysz się:

* planować i prowadzić działalność gospodarczą;
* obliczać podatki, prowadzić rachunkowość;
* prowadzić sprawy kadrowo-płacowe;
* wykonywać analizy i sporządzać sprawozdania z działalności podmiotów prowadzących działalność gospodarczą;

Absolwent technikum ekonomicznego jest przygotowany do:

* kontynuowania edukacji na uczelni wyższej;
* pracy w instytucjach związanych z bankowością, ubezpieczeniami, podatkami, w miejscach, w których potrzebna jest wiedza z zakresu finansów i rachunkowości;
* prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Ekonomiści są osobami cenionymi na rynku pracy, ponieważ posiadają umiejętności samodzielnego rozwiązywania problemów występujących we współczesnych przedsiębiorstwach.