Facebook
BIP

Kierunki kształcenia

Zespół Szkół nr 4 oferuje kierunki kształcenia:

I Technikum:

Technik hotelarstwa
Technik rolnik
Technik żywienia i usług gastronomicznych
Technik informatyk
Technik logistyk
Technik ekonomista

Oddział Przygotowania Wojskowego

II Szkoła dla dorosłych :

Szkoła policealna – Technik informatyk (system zaoczny – nauka bezpłatna)

Technik rachunkowości

III Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy

Kwalifikacje RL.03 i RL.16