Facebook
BIP

Kadra pedagogiczna

Kadra kierownicza:

Dyrektor szkoły: mgr Bolesław Hryniewicki

Wicedyrektor szkoły: mgr Marta Czerniawska

Kierownik internatu: mgr Maria Bednarczyk

Kierownik kształcenia praktycznego: mgr Krystyna Tatarczuk

 

Kadra pedagogiczna:

PrzedmiotNauczyciele
Język polskimgr Aneta Hryniewicka
mgr Barbara Żurek
mgr. Alina Dolińska
Język angielskimgr inż. Zbigniew Bienias
mgr Joanna Sawicka
mgr Andrzej Mucha
mgr Andrzej Rubaszewski
mgr Krystyna Boroń
Język rosyjskimgr inż. Marta Wiercińska
mgr Estera Dunda
Język niemieckimgr Bolesław Hryniewicki
mgr Marta Czerniawska
Historiamgr Wojciech Szulc
mgr Zbigniew Rzepniewski
mgr Adrian Godlewski
Historia i teraźniejszośćmgr Wojciech Szulc
mgr Zbigniew Rzepniewski
Matematykamgr Barbara Zabrocka
mgr Elżbieta Babulewicz
mgr Jarosław Zajkowski
Fizykamgr Maria Chomaniuk
Chemia mgr Dorota Pachwicewicz
Biologiamgr Anna Kolada
mgr Dorota Pachwicewicz
Geografiamgr Eugenia Kruk
mgr Katarzyna Lorkiewicz
Podstawy przedsiębiorczościmgr Bolesław Hryniewicki
mgr Barbara Onacewicz
Bezpieczeństwo i higiena pracymgr Anna Kowalczuk
Informatykamgr inż. Dariusz Kulik
mgr Jarosław Zajkowski
mgr Anna Kowalczuk
mgr inż. Jerzy Wasiluk
mgr Monika Omelianiuk
Wychowanie fizycznemgr Andrzej Szymaniak
mgr Marzena Oświecimska
mgr Artur Zinkowski
mgr Artur Obuchowski
Edukacja dla bezpieczeństwamgr Irena Giżewska
Wiedza o kulturzemgr Barbara Żurek
Przepisy ruchu drogowegomgr Jerzy Zinkiewicz
Przedmioty zawodowe informatycznemgr inż. Dariusz Kulik
mgr Jarosław Zajkowski
mgr Anna Kowalczuk
mgr inż. Jerzy Wasiluk
mgr Radosław Tokajuk
Przedmioty zawodowe hotelarskiemgr Bolesław Hryniewicki
mgr Monika Omelianiuk
mgr Barbara Zabrocka
mgr Katarzyna Lorkiewicz
Przedmioty zawodowe ekonomicznemgr Bolesław Hryniewicki
mgr Barbara Onacewicz
mgr Krystyna Tatarczuk
mgr Jolanta Filimoniuk
mgr Ewa Chmur
mgr Wioleta Korolczuk
Przedmioty zawodowe rolniczemgr Paulina Kondraciuk
mgr inż. Andrzej Mucha
mgr Zbigniew Bienias
Przedmioty zawodowe gastronomicznemgr inż. Anna Radziewicz
mgr Dorota Pachwicewicz
mgr Maria Chomaniuk
mgr Wanda Markiewicz
mgr Magdalena Sokólska
Przedmioty zawodowe logistycznemgr Barbara Onacewicz
mgr Ewa Chmur
mgr Halina Nikołajuk
Religiaks. Aleksy Kuryłowicz
ks. Jan Kaźmiruk
ks. Michał Grochowski
ks. Adam Parzonka
Zajęcia artystyczne taneczno-muzycznemgr Wiesław Doliński
mgr Magdalena Sokólska
Bibliotekamgr Wioleta Korolczuk
Wychowanie do życia w rodziniemgr Jolanta Rudko
Pedagog szkolnymgr Jolanta Rudko
Wychowawcy w internaciemgr Wiesław Nesteruk
mgr Katarzyna Żarska
mgr Sylwia Żarska
mgr Maria Bednarczyk
mgr Jerzy Zinkiewicz
Pedagog specjalnymgr Ewelina Krajewska
Psychologmgr Monika Luiza Makarewicz-Pleskowicz