Facebook
BIP

Technik logistyk

Jeśli chcesz aby praca była Twoją pasją wybierz kierunek….
Technik logistyk.

U nas nauczysz się: 

* planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w łańcuchach dostaw;
* zarządzania zapasami;
* organizowania prac związanych z gospodarką magazynową;
* zarządzania gospodarką odpadami;
* planowania i organizowania prac związanych z procesem logistycznym w jednostkach gospodarczych i administracyjnych.

Możliwości zatrudnienia: 

* w działach logistyki przedsiębiorstw przemysłowych, dystrybucyjnych, handlowych, usługowych, spedycyjnych;
* w jednostkach samorządu terytorialnego, na stanowiskach specjalisty do spraw:
* sprzedaży i prognozowania popytu;
* handlu elektronicznego;
* transportu;
* gospodarki odpadami.

Technik logistyk to oferta dla osób lubiących planować swoje działania zarówno w świecie rzeczywistym, jak i wirtualnym.

Działy logistyki stanowią serce każdego przedsiębiorstwa – będziesz tam potrzebny!