Facebook
BIP

Baza dydaktyczna

 Zespół Szkół nr 4 w Bielsku Podlaskim istnieje od 1945 roku. Jest najstarszą szkołą typu zawodowego w regionie. Aktualna baza lokalowa to budynek szkolny, w którym znajdują się pomieszczenia administracyjne szkoły, 20 nowoczesne pracownie przedmiotowe, w tym 4 sale komputerowe (2 informatyczne, ekonomiczna i logistyczna) z siecią wewnętrzną i Internetem, 2 sale językowe, pracownia gastronomiczna, biblioteka z czytelnią, w której mieści się centrum multimedialne, aula, sala gimnastyczna, siłownia, boisko sportowe, gabinet pielęgniarki szkolnej, internat na 125 miejsc wraz ze stołówką, pomieszczenie magazynowo-garażowe i gospodarstwo pomocnicze o powierzchni 56 ha użytków rolnych. Szkoła posiada autokar, samochód osobowy, samochód dostawczy, ciągniki i maszyny rolnicze.

 

Kompetencje w zasięgu ręki

Kompetencje w zasięgu ręki

 

      Obiekt szkolny jest systematycznie modernizowany i dostosowywany do potrzeb aktualnych kierunków kształcenia. Urządzono nowoczesne pracownie przedmiotowe, aulę, dokonano gruntownej modernizacji sali gimnastycznej wraz z zapleczem – szatnie, pokój nauczycielski, pomieszczenie do gry w tenisa stołowego. Urządzono także pracownie na warsztatach do zajęć praktycznych. Szkoła posiada 4 tablice interaktywne. Wysoki poziom kształcenia zawodowego, który gwarantuje dobre przygotowanie absolwentów do pracy i studiów gwarantuje kadra pedagogiczna o wysokich kwalifikacjach.

      Sukcesywnie zmieniają się warunki mieszkaniowe w internacie (więcej informacji o internacie – www.internat-bielsk.pl). Kierownikiem internatu jest Pani Maria Bednarczyk.

      Uczniowie w naszej szkole uczą się języka angielskiego i do wyboru języka rosyjskiego lub niemieckiego. Nauka prowadzona jest na jedną zmianę. Teren wokół szkoły jest monitorowany przez kamery.

      Od początku istnienia szkoły mury jej opuściło ponad sześć tysięcy absolwentów.

   Aula szkolna

Biblioteka

Sklepik

Gabinet pedagoga

Pracownie przedmiotów ogólnokształcących:

pracownia chemiczna

pracownia katachetyczna

 

pracownia historii

pracownia matematyki

pracownia gastronomiczna (teoria)

pracownia produkcji zwierzęcej i roślinnej

sala gimnastyczna

boisko szkolne

pracownia gastronomiczna nr 1 (praktyka)

pracownia gastronomiczna nr 2 (praktyka)