Facebook
BIP

Kursy zawodowe

RL.03. Prowadzenie produkcji rolniczej 
RL.16. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej

Kurs odbywa się systemem zaocznym / sobotnio – niedzielnym / przeznaczony dla osób pełnoletnich.
Uczestnik kursu kwalifikacyjnego będzie przygotowany do wykonywania zadań zawodowych w zakresie:

* wykonywania prac związanych z prowadzeniem produkcji roślinnej i zwierzęcej;
* prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
* prowadzenia sprzedaży produktów rolniczych i zwierząt gospodarskich;
* organizowania i nadzorowania produkcji roślinnej i zwierzęcej;
* podejmowania decyzji na podstawie rachunku ekonomicznego.

Dyplom technika rolnika umożliwia pozyskiwania środków z Unii Europejskiej !