Facebook
BIP

Technik rolnik

Jeżeli chcesz uzyskać wymagane w Unii Europejskiej kwalifikacje pozwalające w racjonalny sposób prowadzić indywidualne gospodarstwo rolne lub prowadzić inną związaną z rolnictwem działalność zarobkową podejmij naukę w….

Technikum rolniczym. 

Nauka u nas umożliwi Ci: 

* uzyskanie kwalifikacji zawodowych wymaganych w Unii Europejskiej;
* zdobycie wiedzy z zakresu uprawy roślin i hodowli zwierząt;
* zdobycie umiejętności prowadzenia i obsługi pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w produkcji roślinnej i zwierzęcej;
* bezpłatny kurs prawa jazdy kategorii T;
* kurs operatora kombajnu zbożowego, kurs ochrony roślin;

Technik rolnik może pracować: 

* w rolniczych przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych;
* w urzędach i instytucjach służb rolnych;
* może prowadzić własną działalność gospodarczą np.: produkcja rolna, gospodarstwo agroturystyczne, marketing produktów rolnych.

Dyplom technika rolnika umożliwia pozyskiwania środków z Unii Europejskiej !