Facebook
BIP

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

  1. Przy szkole działa Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.
  • Przyznanie i wysokość świadczeń z ZFŚS uzależniona jest od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej , również od sytuacji mieszkaniowej.
    • Nauczyciele, pracownicy nie będący nauczycielami uprawnieni do korzystania ze świadczeń Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz emeryci i renciści mają obowiązek złożenia oświadczenia o dochodach na 1 osobę za ubiegły rok  do końca kwietnia roku kalendarzowego.

Do pobrania:

KAŻDA OSOBA, KTÓRA CHCE OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZWIĘKSZONYCH WYDATKÓW ŚWIĄTECZNYCH MUSI ZŁOŻYĆ ODRĘBNY WNIOSEK (ZAŁĄCZNIKNR 6 DO REGULAMINU) DRUK MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY SZKOŁY.

DRUKI DO POBRANIA: