Facebook
BIP

Projekty

Powiat Bielski w okresie luty 2018 – kwiecień 2019 realizował projekt pn.: „ Remont i wyposażenie warsztatów szkolnych Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim” dofinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego jako Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 – Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działanie 8.2 Uzupełnienie deficytów w zakresie infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej. Poddziałanie 8.2.1. Infrastruktura przedszkolna, kształcenia zawodowego i ustawicznego dla Zespołu Szkół Nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim, 17-100 Bielsk Podlaski ul. Hołowieska 18
Celem projektu jest podniesienie atrakcyjności i jakości kształcenia zawodowego i ustawicznego, poprzez remont i wyposażenie warsztatów szkolnych oraz zakup maszyn i narzędzi do realizowania podstawy programowej w zawodzie technik rolnik.
Ogólna wartość projektu wynosi 893 590,75 zł, dofinansowanie UE – 759 552,12 zł, udział własny Powiatu 15%.
W ramach realizacji projektu:
– wykonano dokumentację projektową,
-przeprowadzono remont warsztatów szkolnych w pracowni mechanizacji rolnictwa – charakterystyka robót: roboty budowlane i instalacyjne: remont pomieszczeń sufity, ściany, posadzki, bramy garażowe i drzwi wewnętrzne, wewnętrzna instalacja wodno-kanalizacyjna, wentylacja mechaniczna nawiewno-wywiewna, zasilanie budynku i rozdział energii, instalacja oświetleniowa i gniazd wtykowych, instalacja sygnalizacji SSP. Dostosowano łazienkę do potrzeb osób niepełnosprawnych.
– zakupiono meble i wyposażenie pracowni mechanizacji rolnictwa tj.; stoły ślusarskie warsztatowe, szafy i regały na narzędzia, klucze, młotki, obcęgi, szczypce, wiertarki, szlifierki, imadła itp.
-zakupiono ciągnik i maszyny rolnicze: przyczepa, siewnik, opryskiwacz, agregat uprawowo siewny, zaprawiarka do nasion, rozsiewacz nawozów.
Remont warsztatów szkolnych obejmował wykonanie prac ogólnobudowlanych na hali głównej i w pomieszczeniach socjalnych oraz dostosowano łazienkę do potrzeb osób niepełnosprawnych.