Facebook
BIP

Historia szkoły

Historia Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim

Od Państwowego Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego do Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej

Zespół Szkół nr 4 im Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim jest jedną z najstarszych szkół typu zawodowego w naszym regionie. Po wielu staraniach komitetu organizacyjnego szkoły, na czele którego stał inż. Piotr Dąbrowski, dnia 29 marca 1945 roku starosta wydał pismo popierające utworzenie szkoły. W kwietniu dyrektor Dąbrowski przyjmował już zapisy do Państwowego Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Bielsku Podlaskim.

Z liczbą 41 uczniów w roku szkolnym 1945/46 rozpoczęto naukę w godzinach popołudniowych w Szkole Podstawowej nr 1 z powodu braku własnego budynku.
Otrzymane z Rady Miejskiej w 1945 roku budynki przy ulicy Hołowieskiej wraz z przyległymi zabudowaniami gospodarczymi i dworkiem pani Smulskiej wymagały remontu. Szkoła przeniosła się do nich na przełomie lat 1945/46. Po pierwszym roku nauki do pięciu klas uczęszczało już 121 uczniów.

W 1947 roku szkoła otrzymała 20 ha użytków rolnych, na których zorganizowano szkolne gospodarstwo rolne będące warsztatem pracy dydaktycznej. Placówka otrzymała również 8 ha odłogowanych gruntów we wsi Widowo oraz park i ogród znajdujący się przy szkole.

5 czerwca 1948 roku Państwowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego przeżyło swój radosny dzień. Po raz pierwszy w historii powiatu bielskiego 32 absolwentów otrzymało dyplom ukończenia średniej szkoły typu rolniczego.

W tymże roku 22 lipca zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Reform Rolnych Państwowe Gimnazjum Gospodarstwa Wiejskiego w Bielsku Podlaskim zostało przekształcone na Państwowe Liceum Rolnicze I stopnia o 3-letnim okresie nauczania. 16 września 210 uczniów w 6 klasach rozpoczęło edukację w odbudowanym gmachu szkolnym przy ulicy Hołowieskiej.

Kolejne przekształcenie miało miejsce w roku 1949 – Liceum Rolnicze 1 stopnia o 3-letnim okresie nauczania przekształcone zostało na 4-letnie Liceum Rachunkowości Rolnej, a w 1951 roku szkoła otrzymała nazwę Państwowego Technikum Rachunkowości Rolnej z 4-letnim programem nauczania. W roku szkolnym 1954/55 przy szkole zorganizowano Korespondencyjne Technikum Rachunkowości Rolnej. Obydwa technika w 1959 roku zmieniły profile kształcenia. Powstała wtedy roczna szkoła Rolniczo-Gospodarcza dla dziewcząt i 2-letnia pomaturalna Szkoła Administracji Rolnej. W roku szkolnym 1961/62 reaktywowano Technikum Rachunkowości Rolnej. W 1969 roku szkoła otrzymała z Państwowego Funduszu Ziemi gospodarstwo o powierzchni 581,6 ha, które zaczęto wyposażać w ciągniki, maszyny i narzędzia rolnicze.

Od 1972 roku zaczęło działać 3,5-letnie Telewizyjne Technikum Rolnicze. Zarządzeniem Ministra Oświaty i Wychowania, 1 listopada 1975 roku utworzono Zespół Szkól Rolniczych, w skład którego weszły:

 • 4-letnie Technikum Rachunkowości Rolnej
 • 3-letnie Technikum Rolnicze
 • 3-letnie Technikum Rolnicze dla Pracujących
 • 2-letnia Zasadnicza Szkoła Rolnicza
 • Telewizyjne Technikum Rolnicze

W późniejszych latach powstało Technikum Agrobiznesu, Liceum Zawodowe – Operator Procesów Technologicznych Przemysłu Spożywczego, Zawodowe Liceum Maszyn Rolniczych.

W 2002 roku uchwałą Rady Pedagogicznej dotychczasowy Zespół Szkół Rolniczych otrzymał nazwę Zespół Szkół nr 4, rok później przyjął imię związane z regionem – Ziemi Podlaskiej.

W okresie istnienia szkoły funkcję dyrektorów pełnili kolejno:

 • Piotr Burzyński
 • Daniel Marcinkiewicz
 • Zygmunt Dźwilewski
 • Andrzej Margański
 • Władysław Grądzki
 • Tadeusz Hancewicz
 • Aleksander Wiśniewski
 • Józef Śliwko
 • Stefan Gładysz
 • Mikołaj Jalinik
 • Obecnie: Bolesław Hryniewicki

Funkcję zastępców dyrektora szkoły pełnili:

 • Wacław Kokot
 • Tadeusz Zoch
 • Józef Śliwko
 • Jadwiga Petkiewicz
 • Zofia Jakubiuk
 • Grażyna Zawalich
 • Obecnie: Barbara Onacewicz

W latach 1965-69 do budynku szkoły dobudowano pomieszczenia wraz z salą gimnastyczną, a w latach 1970-75 wybudowano aulę, halę maszyn, boisko sportowe, strzelnicę, 2 garaże, piwnicę dla potrzeb stołówki, silos na kiszonki oraz założono trawniki i rabaty. Ważnym dla absolwentów tej szkoły był zorganizowany we wrześniu 1969 r. I Zjazd Absolwentów. Z okazji Zjazdu, Komitet Rodzicielski ufundował szkole sztandar, a w budynku internatu otwarto Muzeum Martyrologii. Po odejściu na emeryturę dyrektora Aleksandra Wiśniewskiego w marcu 1982 roku kierownictwo szkoły objął Pan mgr inż. Józef Śliwko, który sprawował tę funkcję do 1991 roku. Z jego inicjatywy powstało pierwsze w województwie szkolne gospodarstwo pomocnicze, wybudowane zostały warsztaty mechanizacji rolnictwa wraz z salami wykładowymi i szatniami. W latach 1991-1993 stanowisko dyrektora szkoły pełnił mgr inż. Stefan Gładysz, pod jego kierunkiem największa liczba uczniów uzyskała wyróżnienia i indeksy na studia wyższe, a od marca 1994 roku stanowisko dyrektora szkoły zostało powierzone Panu dr. inż. Mikołajowi Jalinikowi pełniącemu tę funkcję do 2015 roku. Od września 2015 roku do chwili obecnej funkcję pełni mgr Bolesław Hryniewicki . Szkoła zmienia swoje oblicze, trwa nieprzerwanie modernizacja szkoły.