Facebook
BIP

Oddział Przygotowania Wojskowego

 

Lubisz wyzwania, chcesz zostać żołnierzem, zdobyć i rozwijać umiejętności niedostępne poza wojskiem, wybierz….

ODDZIAŁ PRZYGOTOWANIA WOJSKOWEGO

Oddział przygotowania wojskowego będzie złożony z chętnych uczniów wszystkich klas I.

Korzyści:

  • Rozwijanie zainteresowań i umiejętności związanych z wojskowością
  • Możliwość kontynuowania nauki na uczelniach wojskowych (dodatkowe punkty w procesie rekrutacji)
  • Kształcenie w OPW nie będzie kolidowało ze zdobywaniem przez uczniów wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia technikum oraz warunków i sposobu prowadzenia egzaminów zewnętrznych (maturalnych, zawodowych).
  • Umiejętności zawodowe uczniów mogą być efektywnie wykorzystane w służbie wojskowej
  • Uczeń posiadający wykształcenie techniczne, kwalifikacje zawodowe i dodatkowe przeszkolenie wojskowe będzie atrakcyjnym kandydatem na rynku

Program szkolenia:

(opracowany przez MON) obejmuje 230 godzin zajęć, w tym 53 godzin zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych w 5-letnim cyklu kształcenia w technikum.