Facebook
BIP

Bezpłatne wykłady z prawa dla dzieci i młodzieży przez internet

 

KOMUNIKAT
Szanowni Państwo,
w związku z ogłoszonym przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce ZAPRASZAMY MŁODZIEŻ (wszystkie typy szkół) na bezpłatne wykłady z prawa prowadzone przez prawników tj. adwokatów, radców prawnych ale również wybitną kadrę dydaktyczną Europejskiej Wyższą Szkołę Prawa i Administracji z siedzibą w Warszawie.EWSPA jest najstarszą prywatną uczelnią prawniczą w Polsce. Założyciel Zrzeszenie Prawników Polskich o/W-wa. Uczelnia kształci w ramach Wydziału Prawa w Warszawie oraz jako jedyna w Polsce w ramach Wydziału Prawa w Londynie oraz Wydziału Administracji w Brukseli.

Wszystkie zajęcia prowadzone są przez internet w godzinach porannych ale i zajęcia dostępne są w godzinach popołudniowych tak aby młodzież mogła zapoznać się z nimi w dowolnym czasie i miejscu.

Młodzieżowy Uniwersytet Prawa działa w ramach Akademii Prawa Krajowego i Międzynarodowego z siedzibą w Warszawie i prowadzi zajęcia pozalekcyjne z prawa dla dzieci i młodzieży.

Zajęcia prowadzone będą od godziny:
10.00 – 10.45 dzieci (od 18 marca)
11.00- 13.00 młodzież (od 14 lat- …)

Zapraszamy do udziału w zajęciach zarówno indywidualnie jak i całe szkoły!
BEZPŁATNE ZAJĘCIA Z PRAWA przez internet będą odbywały się do dnia 25 marca 2020 r. Okres zajęć może być przedłużony o kolejny tydzień lub tygodnie w zależności od terminu powrotu dzieci i młodzieży do szkół. Stopniowo będziemy również zwiększali wymiar zajęć.

Więcej informacji można znaleźć na stronie
http://uniwersytetprawa.pl/uniwersytet-prawa-be…

Prosimy o udostępnienie informacji dla młodzieży tak aby w zajęciach mogło wziąć udział jak najwięcej dzieci. Rejestracji na zajęcia można dokonać indywidualnie na stronie http://uniwersytetprawa.pl/uniwersytet-prawa-be…
lub w przypadku zgłoszenia przez szkołę prosimy o informację na adres e.mail; sekretariat@uniwersytetprawa.pl zostanie udostępniony dla szkoły link aktywacyjny do przekazania dla uczniów. Po zakończeniu zajęć istnieje możliwość otrzymania certyfikatu udziału dla szkoły/osoby.

ZAJĘCIA SĄ BEZPŁATNE!

MŁODZIEŻOWY UNIWERSYTET PRAWA
www uniwersytetprawa.pl
e.mail: sekretariat@uniwersytetprawa.pl

KONTAKT
Młodzieżowy Uniwersytet Prawa
ul. Okopowa 59, Warszawa
sekretariat@uniwersytetprawa.pl