Facebook
BIP

Biblioteka

          

   

 

KONKURS NA NAJLEPSZEGO CZYTELNIKA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022

Cele konkursu:

  • Motywacja do czytania książek.
  • Rozwijanie kompetencji czytelniczych.
  • Promocja czytelnictwa i działań biblioteki.
  • Podnoszenie kultury czytelniczej uczniów.

Zasady konkursu:

  • Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich uczniów szkoły.
  • Czas trwania konkursu – od 2.09.2021 r. do 31.03.2022 r.
  • Ocenie konkursowej podlega aktywność czytelnicza uczniów, która polega na wypożyczeniu jak największej ilości książek.
  • Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi 31.03.2022 r.
  • Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę książkową oraz dyplom.