Facebook
BIP

CKE opublikowała aneksy do informatorów o egzaminach w 2021 roku

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała aneksy do wszystkich informatorów o egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2021 roku, a także zaktualizowaną informację o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminów.

Ważne linki i pliki:

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/informatory/

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego 2021