Facebook
BIP

# działajmyrazem  #dbi 2023

W ramach obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu 2023 uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w inicjatywach zorganizowanych w związku z udziałem szkoły w wydarzeniu. Dzień Bezpiecznego Internetu przypada na 7 lutego, ale jego obchody w formie lokalnych inicjatyw edukacyjnych odbywają się do końca marca 2023 r. Udział w obchodach rozpoczęła konferencja online. Następnie uczniowie uczestniczyli w różnorodnych działaniach takich jak: lekcje online, które trwają do końca marca, zapoznanie się z gazetką szkolną z poradami udostępnionymi przez NASK, tworzenie przy użyciu narzędzi internetowych TIK chmur haseł oraz memów związanych z bezpieczeństwem w internecie, a także tworzenie i rozwiązywanie testów na Kahoot! związanych z tematyką bezpieczeństwa w sieci. Nauczyciele przeprowadzili tematyczne lekcje na podstawie materiałów  udostępnionych przez organizatorów programu. Mieli i mają również możliwość wzięcia udziału w webinariach Polskiego Centrum Safer Internet. Koordynatorem szkolnych działań jest pani Wioleta Korolczuk. Za udział w tegorocznych obchodach DBI 2023 otrzymaliśmy zaświadczenie.