Facebook
BIP

Eliminacje okręgowe XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

W dniach 12 – 13 kwietnia 2019 roku w naszej szkole odbyły się eliminacje okręgowe XLIII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. To niewątpliwie zaszczyt, że nasza szkoła uczestniczyła w organizacji tej prestiżowej olimpiady, która pozwala na popularyzację wiedzy rolniczej. W eliminacjach wzięło udział 165 uczestników reprezentujących szkoły z 25 powiatów znajdujących się w trzech województwach: podlaskim, mazowieckim i lubelskim. Patronat honorowy nad olimpiadą objęła rektor Uniwersytetu Przyrodniczo – Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Tamara Zacharuk. Olimpijczycy rywalizowali w 8 blokach tematycznych: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, mechanizacja rolnictwa, gastronomia, technologia żywności, agrobiznes, architektura krajobrazu, weterynaria. W piątek o godzinie 11 nastąpiło uroczyste rozpoczęcie eliminacji okręgowych. Przewodnicząca Komitetu Okręgowego prof. dr hab. Alina Janocha przedstawiła przewodniczących jury, pracowników naukowych uczelni, w poszczególnych blokach tematycznych. Na początku wszyscy uczestnicy olimpiady rozwiązywali test, zaś po obiedzie przystąpili do zadań praktycznych.
Przed uroczystym ogłoszeniem wyników w sobotę 13 kwietnia odbyło się otwarcie nowej pracowni gastronomicznej w ramach projektu Profesjonalne Kształcenie Zawodowe. Na tę uroczystość przybyli zaproszeni goście, którzy potem uczestniczyli w gali wręczania nagród laureatom OWiUR: starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Grzegorz Anatol Tymiński, kierownik projektu Aneta Matłowska oraz członkowie jury w bloku gastronomia.
Uczniowie naszej szkoły na uroczystość ogłoszenia wyników przygotowali program artystyczny – piosenkę w wykonaniu Weroniki Fiedoruk z kl. I TE, kabaret w wykonaniu Dawida Sarosiuka, Klaudiusza Kryńskiego, Adama Wildemana z kl. II TE i Pawła Sokołowskiego z II TZ oraz występ zespołu Podlaskie Kukułki pod kierownictwem Mikołaja Turkowicza. Przed ogłoszeniem wyników głos zabrał dyrektor szkoły Bolesław Hryniewicki. Przedstawił on historię szkoły i obecną działalność. Podkreślił rolę współpracy szkół z uczelniami wyższymi. Następnie przewodnicząca Komitetu Okręgowego prof. Alina Janocha ogłosiła listę 25 laureatów OWiUR w poszczególnych blokach tematycznych.

Z dumą informujemy , że 4 uczniów naszej szkoły znalazło się w gronie laureatów:

I miejsce w bloku produkcja zwierzęca – Jakub Rybak kl. III TZ
II miejsce w bloku produkcja zwierzęca – Karol Łobasiuk kl. IV TZ
III miejsce w bloku gastronomia – Gabriela Kozak kl. IV TŻ
IV miejsce w bloku produkcja roślinna – Ireneusz Birycki kl. II TZ

Przedstawiciele sponsorów wręczyli laureatom ufundowane przez nich cenne nagrody rzeczowe. Gratulujemy zarówno uczniom jak i ich nauczycielom oraz życzymy powodzenia na olimpiadzie centralnej, która odbędzie się w czerwcu w Zespole Szkół Kształcenia Rolniczego w Hańczowej woj. Małopolskie. Cieszymy się również z faktu, iż nasza szkoła zajęła I miejsce w klasyfikacji szkół startujących w olimpiadzie. Dyrektor szkoły Bolesław Hryniewicki odebrał z tej okazji puchar. Za wzorową organizację olimpiady przewodnicząca Komitetu Okręgowego prof. Alina Janocha wręczyła upominki naszym nauczycielom Annie Koladzie, Annie Radziewicz i kierownik internatu Marii Bednarczyk. Szczególne podziękowania otrzymał dyrektor szkoły Bolesław Hryniewicki. Na zakończenie głos zabrał starosta bielski Sławomir Jerzy Snarski, który podreślił rolę nauki i rywalizacji, by stawać się coraz lepszym. Olimpiada zakończyła się przyjęciem podziękowań instytucjom i firmom za wsparcie organizacji OWiUR.