Facebook
BIP

Europejski Dzień Przeciw Handlowi Ludźmi

W dniu 18 października obchodzony jest Europejski Dzień Przeciw Handlowi Ludźmi.

Jak podaje ONZ, handel ludźmi – dziećmi i kobietami zmuszanymi do prostytucji oraz pracownikami zmuszanymi do niewolniczej pracy – jest dzisiaj najbardziej dochodowym przestępstwem w Europie. Dlatego też jedną z najważniejszych rzeczy związanych ze zwalczaniem handlu ludźmi jest budowanie szeroko rozumianej świadomości społecznej.

W ramach obchodów Europejskiego Dnia Przeciw Handlowi Ludźmi zaprosiliśmy do szkoły przedstawicieli Powiatowej Komendy Policji w Bielsku Podlaskim – panią Sylwię Bagniuk oraz panią Katarzynę Misiuk z Powiatowego Urzędu Pracy w Bielsku Podlaskim.

Panie spotkały się z uczniami klas maturalnych. Celem spotkania było uświadomienie czym jest handel ludźmi i jak się przed nim ustrzec, jakie mogą pojawić się zagrożenia płynące z nieodpowiedzialnego poszukiwania pracy poza granicami kraju. Uczniowie dowiedzieli się także jakie są metody działania sprawców i werbowania ofiar handlu oraz jakie instytucje pomagają i udzielają wsparcia ofiarom.

Tematowi handlu ludźmi i współczesnemu niewolnictwu została także poświęcona obszerna gazetka ścienna w holu szkoły.

Wierzymy, że zdobyta przez młodzież wiedza pozwoli im na podejmowanie świadomych, rozsądnych decyzji, że uczniowie będą umieli zareagować w sytuacji gdy ktoś z ich bliskich i znajomych znajdzie się w sytuacji zagrożenia.

Więcej zdjęć tutaj