Facebook
BIP

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

EMERYCI I RENCIŚCI MAJĄ OBOWIĄZEK ZŁOŻYĆ W SZKOLE KSERO PITU ZA 2021 ROK ORAZ INFORMACJĘ O DOCHODACH NA JEDNEGO CZŁONKA RODZINY.

KAŻDA OSOBA, KTÓRA CHCE OTRZYMAĆ ŚWIADCZENIE Z TYTUŁU ZWIĘKSZONYCH WYDATKÓW ŚWIĄTECZNYCH MUSI ZŁOŻYĆ ODRĘBNY WNIOSEK (ZAŁĄCZNIK NR 6DO REGULAMINU).

DRUK MOŻNA POBRAĆ ZE STRONY SZKOŁY W ZAKŁADCE „O SZKOLE” ->”ZAKŁADOWY FUNDUSZ SOCJALNY”.