Facebook
BIP

Jakub Rybak w gronie stypendystów za szczególne osiągnięcia w nauce

W piątek 18 października w Białymstoku miała miejsce uroczysta gala, podczas której Zarząd Województwa Podlaskiego przyznał stypendia za szczególne osiągnięcia w nauce. W gronie 51 laureatów z województwa podlaskiego, w tym jako jeden z czterech uczniów z powiatu bielskiego, znalazł się uczeń Zespołu Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim Jakub Rybak. O stypendium starało się 119 uczniów z Podlasia. Zarząd Województwa przyznając nagrody brał pod uwagę nie tylko wysokie oceny, ale również dodatkową pracę, którą uczniowie wkładają w swój rozwój. Jakub nie tylko uzyskał najwyższą średnią ocen w szkole za rok szkolny 2018 / 2019, która wyniosła 5,48, ale jest także laureatem eliminacji centralnych OWiUR. Ponadto zawsze udziela się w szkole, jest zaangażowany we wszystkie szkolne uroczystości, które dokumentuje, a które następnie możemy oglądać na szkolnej stronie internetowej. Kuba jest także tancerzem Podlaskich Kukułek, miłym, uśmiechniętym kolegą, który nie odmawia pomocy nikomu.