Facebook
BIP

Zdalne spotkanie sieci współpracy...

2020/04/25

Dnia 11.05.2020 r. o godz. 9.00 na platformie Microsoft Teams odbyło się w formie webinarium zdalne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy szkolnych zorganizowane [...]


Nauczanie zdalne w dniach 4,5...

2020/04/24

Z powodu przesunięcia harmonogramu matur dni 4,5 i 6 maja nie są dniami wolnymi, a nauczanie odbywa się w formie zdalnej.


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach...

2020/04/24

Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister [...]


Harmonogram egzaminu maturalnego i zawodowego...

2020/04/24

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. [...]


Komunikat Podlaskiego Kuratora Oświaty...

2020/04/23

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w [...]


Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach...

2020/04/14

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym dziś, 9 kwietnia br. rozporządzeniu [...]


Program „Aktywny samorząd”

2020/04/09

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku Podlaskim informuje, iż Powiat Bielski kolejny rok realizuje pilotażowy program „Aktywny samorząd” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób [...]


Informacja dla maturzystów i uczniów...

2020/03/31


Materiały opracowane przez nauczycieli poszczególnych...

2020/03/17

Harmonogram konsultacji nauczycieli, plik do pobrania poniżej: konsultacje nauczycieli-tabela W związku z panującą epidemią koronawirusa zajęcia będą odbywały się zdalnie, a uczniowie potrzebne materiały znajdą [...]