Facebook
BIP

KONKURSY W RAMACH UDZIAŁU W XIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO ,,TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

KONKURSY W RAMACH UDZIAŁU W XIII EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO PROGRAMU EDUKACYJNEGO ,,TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

Prezes UODO zaprasza uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych uczestniczących w XIII edycji programu „Twoje dane – Twoja sprawa” do wzięcia udziału w konkursie pod hasłem „Ochrona danych osobowych w cyfrowej dżungli”, a także szkoły i placówki doskonalenia nauczycieli do zgłaszania interesujących inicjatyw edukacyjnych zrealizowanych w bieżącej edycji programu.

Konkurs dla uczniów

Celem konkursu jest zachęcenie młodych ludzi do głębszego zainteresowania się problematyką ochrony prywatności i danych osobowych w Internecie, popularyzowanie wiedzy o ochronie danych osobowych, a także podkreślenie istotnej roli tematyki ochrony prywatności i danych osobowych w życiu każdego człowieka. Konkurs polega na nagraniu i zmontowaniu filmiku krótkometrażowego w formie rolki (reels) lub przygotowaniu pracy artystycznej w formie rysunku czy komiksu pt. „Ochrona danych osobowych w cyfrowej dżungli”. Do umiejętnej ochrony danych osobowych potrzebna jest wiedza o ryzyku (zagrożeniach), przepisach, zabezpieczeniach i prawach, a prezentacja tych zagadnień w atrakcyjnej formie wizualnej pozwoli lepiej zrozumieć tę problematykę poprzez różnorodność środków wyrazu i artystycznej ekspresji dzieci i młodzieży.

Konkurs na najlepszą inicjatywę edukacyjną

Z kolei celem konkursu dla szkół i placówek doskonalenia nauczycieli jest promowanie najciekawszych inicjatyw edukacyjnych oraz upowszechnianie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród młodych ludzi. Przedmiotem oceny w ramach tego konkursu będą inicjatywy edukacyjne zrealizowane w roku szkolnym 2022/2023 w ramach XIII edycji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje dane – Twoja sprawa”. Chodzi o działania edukacyjne takie jak np.: lekcje oraz inne zajęcia w formie gier, zabaw edukacyjnych, warsztatów, które mają na  celu upowszechnienie wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności wśród uczniów i nauczycieli.

Nabór prac i ogłoszenie wyników

W obu konkursach prace konkursowe należy przysyłać elektronicznie do 14 kwietnia 2023 r

Osoby zainteresowane udziałem w konkursach proszone są o zgłoszenie się do biblioteki szkolnej.