Facebook
BIP

Lekcja obywatelska z Panem Burmistrzem

W dniu 21 kwietnia 2023 roku Pan Burmistrz Jarosław Borowski poprowadził lekcję obywatelską dla uczniów naszej szkoły. Był to powrót do zwyczaju organizowania takich wykładów po przerwie związanej z pandemią. W trakcie spotkania burmistrz przedstawił młodzieży prezentację dotyczącą osiągnięć i wydarzeń, które miały miejsce w ostatnich trzech latach w naszym mieście. Mówił o samorządzie, inwestycjach, budżecie, o inicjatywach i inwestycjach, które udało się zrealizować oraz o zamierzeniach i planach, których na razie nie udało się spełnić. Burmistrz odpowiadał też na pytania, które zadawali uczniowie. Uczniowie byli bardzo zainteresowani tematyką związaną z ich miastem. Prosili Pana Burmistrza o zrobienie pamiątkowych zdjęć i zaprosili na kolejne spotkania w najbliższej przyszłości.