Facebook
BIP

Materiały opracowane przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów

Harmonogram konsultacji nauczycieli, plik do pobrania poniżej:

konsultacje nauczycieli-tabela

W związku z panującą epidemią koronawirusa zajęcia będą odbywały się zdalnie, a uczniowie potrzebne materiały znajdą w linku poniżej.

 

mgr Anna Kowalczuk

mgr Anna Radziewicz

mgr Marta Czerniawska

mgr Magdalena Sokólska

mgr Monika Omelianiuk

mgr Joanna Sawicka

mgr Zbigniew Bienias

mgr Krystyna Tatarczuk

mgr Wanda Markiewicz

mgr Aneta Hryniewicka

mgr Andrzej Rubaszewski

mgr Wojciech Szulc

mgr Barbara Zabrocka

mgr Ewa Chmur

mgr Jarosław Zajkowski

mgr Eugenia Kruk

mgr Dorota Pachwicewicz

mgr Dariusz Kulik

mgr Anna Kolada

mgr Jolanta Filimoniuk

mgr Jolanta Rudko

mgr Maria Chomaniuk

mgr Bolesław Hryniewicki

mgr Anna Nawarenko

mgr Barbara Onacewicz

mgr Wioleta Korolczuk

ks. Daniel Plewka

ks. Radosław Wiechnik

mgr Barbara Żurek

ks. Aleksy Kuryłowicz & ks. Andrzej Nielipiński

mgr Andrzej Mucha

mgr Sławomir Grygoruk

mgr Andrzej Szymaniak

mgr Artur Zinkowski

mgr Wiesław Doliński

 

 

pozostali nauczyciele