Facebook
BIP

„Nie ufaj bezGRANICznie”

Handel ludźmi to jedno z najpoważniejszych wyzwań XXI wieku.Po handlu narkotykami i handlu bronią jest trzecim nielegalnym i najbardziej dochodowym biznesem na świecie. W samej Europie zyski z tego przestępstwa wynoszą kilka miliardów dolarów rocznie (dane Interpolu). To dlatego ten proceder jest tak popularny, a jego sprawcy wymyślają wciąż nowe sposoby werbowania ofiar.
Jednym z najważniejszych działań związanych ze zwalczaniem tego zjawiska jest budowanie szeroko rozumianej świadomości społecznej.

„Nie ufaj bezGRANICznie” to projekt edukacyjno – profilaktyczny realizowany przez podlaską policję.
Temat współczesnego niewolnictwa został poruszony na spotkaniach uczniów klas maturalnych z pracownikami Komendy Powiatowej Policji w Bielsku Podlaskim – p. Sylwią Bagniuk (Inspektor Wydziału Prewencji) oraz p. st. sierż. Natalią Niemczynowicz. Spotkania odbyły się 30 listopada 2020za pośrednictwem platformy Teams.
W trakcie prezentacji tematu młodzież miała okazję dowiedzieć się czym jest handel ludźmi, jakie są jego formy, jaka jest odpowiedzialność prawna za to przestępstwo. Uczniowie poznali zasady bezpiecznego poszukiwania pracyi wyjazdów zagranicznych, dowiedzieli się jakie sytuacje powinny nas zaniepokoić oraz jak postępować w przypadku zajścia nieprzewidzianych okoliczności. Dowiedzieli się także, jak i gdzie szukać pomocy, jakie instytucje zajmują się tą problematyką.
Mamy nadzieję, że zdobyta przez uczniów wiedza pozwoli im na podejmowanie świadomych i bezpiecznych decyzji, że będą oni potrafili.