Facebook
BIP

Kadra pedagogiczna

Kadra kierownicza:

Dyrektor szkoły: mgr Bolesław Hryniewicki
Wicedyrektor szkoły: mgr Barbara Onacewicz
Kierownik internatu: mgr Maria Bednarczyk

 

Kadra pedagogiczna:

PrzedmiotNauczyciele
Język polskimgr Aneta Hryniewicka
mgr Barbara Żurek
Język angielskimgr inż. Zbigniew Bienias
mgr Joanna Sawicka
mgr Andrzej Mucha
mgr Andrzej Rubaszewski
Język rosyjskimgr inż. Marta Wiercińska
mgr Estera Dunda
Język niemieckimgr Marta Czerniawska
Historiamgr Wojciech Szulc
Historia i społeczeństwomgr Wojciech Szulc
mgr Marta Czerniawska
Wiedza o społeczeństwiemgr Marta Czerniawska
Matematykamgr Barbara Zabrocka
mgr Elżbieta Babulewicz
mgr Jarosław Zajkowski
Fizykamgr Maria Chomaniuk
Chemia mgr Dorota Pachwicewicz
Biologiamgr Anna Kolada
mgr Dorota Pachwicewicz
Geografiamgr Eugenia Kruk
mgr Katarzyna Lorkiewicz
Podstawy przedsiębiorczościmgr Marta Czerniawska
Bezpieczeństwo i higiena pracymgr Maria Chomaniuk
Informatykamgr Dariusz Kulik
mgr Jarosław Zajkowski
mgr Anna Kowalczuk
Wychowanie fizycznemgr Andrzej Szymaniak
mgr Sławomir Grygoruk
mgr Artur Zinkowski
Edukacja dla bezpieczeństwamgr Sławomir Grygoruk
Wiedza o kulturzemgr Barbara Żurek
Przepisy ruchu drogowegomgr Bogusław Łapiński
Przedmioty zawodowe informatycznemgr inż. Dariusz Kulik
mgr Jarosław Zajkowski
mgr Anna Kowlczuk
Przedmioty zawodowe hotelarskiemgr Monika Omelianiuk
mgr Bolesław Hryniewicki
mgr Barbara Zabrocka
mgr Katarzyna Lorkiewicz
Przedmioty zawodowe ekonomicznemgr Bolesław Hryniewicki
mgr Barbara Onacewicz
mgr Krystyna Tatarczuk
mgr Jolanta Filimoniuk
mgr Ewa Chmur
Przedmioty zawodowe rolniczemgr Anna Kolada
mgr Krystyna Tatarczuk
mgr inż. Andrzej Mucha
mgr Zbigniew Bienias
Przedmioty zawodowe gastronomicznemgr inż. Anna Radziewicz
mgr Dorota Pachwicewicz
mgr Maria Chomaniuk
mgr Wanda Markiewicz
mgr Magdalena Sokólska
Przedmioty zawodowe logistycznemgr Barbara Onacewicz
mgr Jolanta Filimoniuk
Religiaks. Daniel Plewka
ks. Radosław Wiechnik
ks. Andrzej Nielipiński
ks. Aleksy Kuryłowicz
Zajęcia artystyczne taneczno-muzycznemgr Wiesław Doliński
mgr Magdalena Sokólska
Bibliotekamgr Wioleta Korolczuk
Wychowanie do życia w rodziniemgr Jolanta Rudko
Pedagog szkolnymgr Jolanta Rudko
Wychowawcy w internaciemgr Wiesław Nesteruk
mgr Katarzyna Żarska
mgr Sylwia Żarska
mgr Maria Bednarczyk
mgr Krystyna Copiuk
mgr Anna Kowalczuk
mgr Jerzy Zinkiewicz