Facebook
BIP

Kalendarz roku szkolnego

Harmonogram pracy szkoły 2019/ 2020 

ZAŁ. DO PLANU PRACY – ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2019/2020

Wydarzenie Termin
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 02-09-2019 r. poniedziałek
Zakończenie zajęć kształcenia zawodowego w klasach  IV technikum 13-12-2019 piątek
Zakończenie zajęć w klasach  IV technikum 24-04-2020 r. piątek
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26-06-2020 r. piątek
Termin klasyfikacji śródrocznej 16-01-2020 r.
Terminy klasyfikacji rocznej klas czwartych oraz klas I - III 21-04-2020 r.; 22-06-2020 r.
Zimowa przerwa świąteczna 23.12 - 31.12.2019 r.
Ferie zimowe 20.01 - 02.02.2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna 9.04 - 14.04.2020 r.
Ferie letnie 27.06.2020 r. – 31.08.2020 r.
Rekolekcje Marzec/kwiecień 2020 r.
Egzamin maturalny w terminie głównym 04.05.2020 - 21.05.2020 r.
Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego 3.07.2020 r.
Egzamin maturalny w terminie poprawkowym 24 – 25.08.2018 r., wyniki 11.09.2020 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty 2019 10.01.2020 r. – część pisemna
9.01.2020 r. – część praktyczna model „d”
od 11.01 do 15.02.2020 r. - model „w”, „wk” i „dk”
wyniki 20 marca 2020 r.
Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec – lipiec 2020 23.06.2020 r. – część pisemna
22 czerwca 2020 r. – część praktyczna model „d”
od 24.06 do 9.07.2020 r. - model „w”, „wk” i „dk”
wyniki 31 sierpnia 2020 r.
Praktyki zawodowe wg odrębnego harmonogramu
SPOTKANIA Z RODZICAMI
Zebranie rodziców uczniów klas I - IV (zebranie ogólne i klasowe, zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego) Wrzesień 2019 r.
Zapoznanie z wynikami w nauce i zachowaniu – zebrania klasowe, dzień otwarty Listopad 2019 r.
Podsumowanie wyników za I półrocze Luty 2020 r.
Zapoznanie z ocenami proponowanymi w klasach maturalnych i wynikami w nauce i zachowaniu w pozostałych klasach – dzień otwartyMarzec  2020 r.
Zebrania rodziców uczniów klas I, II i III (poinformowanie o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych), analiza osiągnięć uczniów w roku szkolnym Maj 2020 r.
Posiedzenia Rady Rodziców według odrębnego planu
ZEBRANIA RADY PEDAGOGICZNEJ
Zebranie RP – organizacja pracy szkoły w roku szkolnym 2019/2020 30-08-2019 r.; 2-09.2019 r.
Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej Listopad 2019 r.
Zebranie RP – klasyfikacja uczniów z I półrocze Styczeń 2020 r.
Zebranie RP – podsumowanie pracy za I półrocze 2019/2020 Styczeń/ luty 2020 r.
Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej Marzec 2020 r.
Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas IV Kwiecień 2020 r.
Zebranie RP – klasyfikacja uczniów klas I, II, III Czerwiec 2020 r.
Zebranie RP – podsumowanie pracy  za rok szkolny 2019/2020 26-06-2020 r.
Spotkania zespołów przedmiotowych i zadaniowych wg planów pracy zespołów
APELE OGÓLNOSZKOLNE, UROCZYSTOŚCI SZKOLNE I UCZNIOWSKIE
Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 02-09-2019 r.
Narodowe czytanie 2019 „Nowele polskie” Wrzesień/ październik 2019 r.
„Otrzęsiny” uczniów klas I 7 września 2019 r.
Dzień Języków Obcych 26 września 2019 r.
Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej 11-10-2019 r.
Apel z okazji Święta Niepodległości 08-11-2019 r.
Spotkanie opłatkowe20-12-2019 r.
Studniówka klas czwartych Styczeń 2020 r.
Apel - podsumowanie klasyfikacji semestralnej 04-02-2020 r.
Apel z okazji uchwalenia Konstytucji 3 Maja 30-04-2020 r.
Uroczyste pożegnanie absolwentów szkoły 24-04-2020 r.
Uroczyste zakończenie roku szkolnego 26-06-2020 r.
SZKOLNA GIEŁDA  PODRĘCZNIKÓW Wrzesień 2019 r.
DNI OTWARTE Marzec 2020 r.
OKRESOWY PRZEGLĄD WARUNKÓW PRACY I NAUKI Sierpień 2020 r.
DODATKOWE DNI WOLNE wynikające z organizacji roku szkolnego
Dzień wolny po odpracowaniu w sobotę – 8 stycznia 2019 r.14 października poniedziałek – Dzień Edukacji Narodowej
07 stycznia 2020 r.
(08 stycznia 2020 r. po odpracowaniu w sobotę 18 stycznia 2020 r.)
20 kwietnia 2020 r.
04 maja 2020 r.
05 maja 2020 r.
06 maja 2020 r.
12 czerwca 2020 r.