Facebook
BIP

PRZYZNAWANIE ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU SOCJALNEGO

Prosimy wszystkich pracowników, emerytów i rencistów o dostarczenie oświadczenia o dochodach za 2020 rok najpóźniej do końca kwietnia(potrzebne do naliczenia kwoty bazowej ZFSŚ).

W związku z tym, że księgowość została przeniesiona na ul. 3 Maja prosimy o dostarczenie zaświadczeń do Pani Grażyny Kozłowskiej lub złożenie w sekretariacie .

Osoby, które nie dostarczą wyżej wymienionego zaświadczenia nie będą mogły korzystać ze świadczeń FS; podania nie będą w ogóle rozpatrywane.