Facebook
BIP

Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020!

2 września po raz kolejny zabrzmiał w naszej szkole pierwszy dzwonek lekcyjny. Czekali na niego szczególnie uczniowie klas pierwszych. Ten rok szkolny będzie wyjątkowy, w murach naszej szkoły w jednym roczniku spotkają się uczniowie po gimnazjum i po ósmej klasie. Zdecydowanie będzie nas więcej zarówno na korytarzach jak i w salach lekcyjnych. Na uroczyste rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2019/2020 przybyli zaproszeni goście: ksiądz kanonik doktor Dariusz Kujawa proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim i naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Ochrony Zdrowia Grzegorz Anatol Tymiński. Zaproszonych gości powitał dyrektor szkoły Bolesław Hryniewicki. Złożył on życzenia na nowy rok szkolny oraz podkreślił rolę współpracy z organem prowadzącym. Przedstawił też nowych nauczycieli, którzy będą pracować w tym roku szkolnym w naszej szkole. Następnie głos zabrał naczelnik wydziału Anatol Grzegorz Tymiński. Mówił o roli nauki i kształcenia w rozwoju młodego człowieka, zadaniach czekających w nowym roku szkolnym. Następnie głos zabrali duchowni ksiądz Dariusz Kujawa i ksiądz Andrzej Nielipiński. Podkreślali oni rolę sferę duchowej w rozwoju młodych ludzi. Na zakończenie części oficjalnej zatańczył Zespół Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”. Następnie uczniowie udali się na spotkanie z wychowawcami.

więcej zdjęć