Facebook
BIP

Rada rodziców

KONTO RADY RODZICÓW PRZY ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 IM. ZIEMI PODLASKIEJ W BIELSKU PODLASKIM:

86 8061 0003 0000 2815 2000 0010

Szanowni Rodzice Zwracamy się do Państwa z prośbą o wpłaty na Radę Rodziców. Wpłaty można dokonać: – przelewem na konto Rady Rodziców (w opisie wpłaty prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, do której uczęszcza) – gotówką u wychowawcy klasy W roku szkolnym 2019/2020 składka na Radę Rodziców w naszej szkole wynosi 80 zł na cały rok.