Facebook
BIP

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

18.11.2022 miała miejsce uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Stypendium Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2022 / 2023. Wśród 173 stypendystów z Podlasia (ze szkół ponadpodstawowych kończących się maturą) znalazły się 2 uczennice naszego technikum: Ewelina Kalinowska z klasy IV GTE oraz Aleksandra Misuk z klasy III TŻiUG. Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów edukacyjnych! Gala odbyła się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku a jej organizatorem był podlaski kurator oświaty Beata Pietruszka. W uroczystości uczestniczyli wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski oraz wicewojewoda podlaski Tomasz Madras.