Facebook
BIP

Sukcesy naszych uczniów na eliminacjach okręgowych XLIV edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych

Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Rolniczych to jeden z najstarszych i najbardziej prestiżowych konkursów wiedzy oraz umiejętności praktycznych organizowany w naszym kraju, któremu patronuje Ministerstwo Edukacji Narodowej, a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
23 kwietnia 2021 r., na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym
w Siedlcach na Wydziale Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach oraz gościnnie na Wydziale Nauk Społecznych odbyły się eliminacje okręgowe XLIV – 2020/21 Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. W eliminacjach wzięło udział 125 finalistów z 3 województw: podlaskiego, mazowieckiego i lubelskiego (okręg siedlecki). Uczniowie zgrupowani byli w 8 blokach tematycznych: agrobiznes, produkcja roślinna, produkcja zwierzęca, gastronomia, technologia żywności, weterynaria, architektura krajobrazu, mechanizacja rolnictwa.
Naszą szkołę reprezentowało 8 uczniów w blokach:
⦁ produkcja zwierzęca: Ireneusz Birycki kl. IV i Mariusz Kraśki kl. II technik rolnik
⦁ mechanizacja rolnictwa : Andrzejuk Michał kl. II i Maciej Waleszkiewicz kl. II technik rolnik
⦁ produkcja roślinna: Jakub Szut kl.II i Kamil Sakowski kl.II technik rolnik
⦁ gastronomia : Emilia Kuchnio kl. III i Dominika Demianiuk kl. IV technik żywienia i usług gastronomicznych
Wiedza i umiejętności praktyczne naszych uczniów okazały się bardzo wysokie, co zaowocowało zajęciem przez nich czołowych lokat:
⦁ I miejsce i udział w etapie centralnym- Ireneusz Birycki
⦁ IV miejsce i udział w etapie centralnym – Michał Andrzejuk
⦁ V miejsce – Mariusz Kraśko
⦁ VI miejsce – Emilia Kuchnio
W bloku produkcja zwierzęca uczniów przygotowywała: Pani Anna Kolada, w bloku gastronomia Pani Anna Radziewicz, w bloku mechanizacja rolnictwa – Pan Andrzej Mucha , a za blok produkcja roślinna był odpowiedzialny Pan Zbigniew Bienias. Gratulujemy nauczycielom i uczniom tak świetnych wyników.

11 maja br w naszej szkole odbyło się wręczenie nagród laureatom Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych, a także pucharu dla ZS nr 4 za zajęcie II miejsca. Zanim nagrody zostały rozdane dyrektor podziękował zebranym za współpracę i osiągnięcia. Uczniowie, którzy z sukcesami reprezentowali szkołę otrzymali nagrody zarówno od organizatorów OWiUR, jak i ze strony Starostwa Powiatowego. Nagrody ufundowane przez Dziekana Wydziału Agrobioinżynierii i Nauk o Zwierzętach Uniwersytet Przyrodniczo – Humanistycznt w Siedlcach wręczyli uczniom prof. dr hab. Marek Gugała i prof. dr hab. inż. Alina Janocha. Nagrody ufundowane przez Starostwo Powiatowe wręczyli: wicestarosta Piotr Bożko oraz naczelnik Wydziału Oświaty, Spraw Społecznych i Rozwoju Lokalnego Anatol Grzegorz Tymiński. Prof. dr hab. Marek Gugała pogratulował dyrektorowi Bolesławowi Hryniewickiemu uzyskania II miejsca przez szkołę i przekazał na jego ręce puchar.