Facebook
BIP

#SzkołaPamięta

27.10.2023 uczniowie klasy II (technik ekonomista / technik hotelarstwa) pod opieką p. Jolanty Rudko i p. Zbigniewa Rzepniewskiego odbyli spacer historyczny po jednej z najstarszych nekropolii w Polsce i naszym mieście.
Naszym przewodnikiem był członek Fundacji Ochrony Dziedzictwa Ziemi Bielskiej pan Janusz Porycki. Pan Porycki opowiedział nam o najstarszych pomnikach nagrobnych na cmentarzu w Bielsku Podlaskim, ich renowacji, która odbyła się dzięki staraniom Fundacji oraz o osobach, którym zostały one poświęcone.
Odwiedziliśmy także m.in. Pomnik Pamięci Narodowej na cmentarzu wojennym, Kwaterę poległych w 1922 r. policjantów, miejsca upamiętniające bohaterów wojennych, którym zapaliliśmy symboliczne znicze.🕯🕯🕯
Panu Januszowi Poryckiemu dziękujemy za interesującą lekcję historii oraz pracę na rzecz zachowania dziedzictwa historycznego Ziemi Bielskiej.