Facebook
BIP

Wywiadówka

10 lutego odbyło się w naszej szkole zebranie rodziców podsumowujące wyniki klasyfikacji śródrocznej. Na początku głos zabrał dyrektor szkoły Bolesław Hryniewicki. Podziękował rodzicom za przybycie i podkreślił rolę współpracy ze szkołą. Przedstawił wyniki klasyfikacji za I półrocze i wyróżnił najlepszych uczniów. Są to:

• Katarzyna Hryniewicka kl. IV TL średnia ocen 5,18
• Angelika Stepaniuk kl. IV TL 4,75
• Jakub Rybak kl. III TZ 4,83
• Mateusz Ruczaj kl. III TE 4,81

Dyrektor szkoły wyróżnił również uczniów, którzy nie opuścili ani jednej godziny lekcyjnej:

• Angelika Stepaniuk kl. IV TL
• Magdalena Nikonorow kl. III TŻ
• Weronika Zawadzka kl. III TŻ
• Jakub Rybak kl. III TZ
• Agnieszka Filimoniuk kl. II TŻ
• Magdalena Kozłowska kl. II TŻ
• Mateusz Żoch kl. I TI
• Patrycja Olszewska kl. I TŻ

Wyczytał też uczniów z poszczególnych klas, którzy uzyskali za I półrocze średnią powyżej 4,0

Klasa IV TH

• Magdalena Gołębiecka 4,36
• Patrycja Goworko 4,14
• Irena Lesiak 4,0

Klasa IV TZ

• Piotr Nieroda 4,27
• Patryk Olszański 4,20

Klasa IV TL

• Katarzyna Hryniewicka 5,18
• Angelika Stepaniuk 4,75
• Damian Niewiński 4,50
• Ewelina Markiewicz 4,36
• Aleksandra Moczulska 4,33
• Andrzej Bolesta 4,09

Klasa IV TŻ

• Magdalena Żoch 4,57
• Aleksandra Sacharczuk 4,07

Klasa III TŻ

• Joanna Jaroszewicz 4,32
• Karolina Awierczenko 4,25
• Weronika Zawadzka 4,19

Klasa III TZ

• Jakub Rybak 4,83

Klasa III TE

• Mateusz Ruczaj 4,81
• Natalia Malinowska 4,73
• Katarzyna Nazaruk 4,63
• Sandra Grzeszczuk 4,45
• Anna Gabiec 4,36

Klasa III TL

• Barbara Kolenda 4,43
• Aleksandra Parfieniuk 4,43

Klasa III TI

• Mateusz Stepaniuk 4,38
• Damian Sacharczuk 4,18

Klasa II TŻ

• Magdalena Kozłowska 4,33

Klasa II TE

• Natalia Litwinowicz 4,59
• Aleksandra Warpechowska 4,54
• Katarzyna Nowak 4,53
• Ilona Olszewska 4,35
• Gabriela Krasowska 4,23
• Klaudiusz Kryński 4,15
• Adam Wildeman 4,0

Klasa I TE

• Paulina Chomicka 4,11

Klasa I TŻ

• Anita Traczuk 4,2
• Paulina Hryniewicka 4,0

Klasy, które uzyskały najwyższą średnią w szkole:

• III TE 3,90 wych. J. Sawicka
• II TE 3,84 wych. E. Babulewicz
• III TI 3,50 wych. B. Zabrocka

Klasy, które uzyskały najwyższą frekwencję:

• I TI 94,0% wych. D. Kulik
• ITE 90,2% wych. M. Czerniawska
• ITŻ 88,8% wych. A. Radziewicz

Na zakończenie części oficjalnej wystąpił zespół Podlaskie Kukułki pod kierownictwem pana Mikołaja Turkowicza i zespół tańca nowoczesnego Revolt pod kierownictwem pani Marii Żukowskiej. Potem wychowawcy klas spotkali się z rodzicami swoich wychowanków.

więcej zdjęć