Facebook
BIP

Zakończenie nauki kl. IV

„Nie uda nam się mieć wszystkiego na raz, coś kończy się, żeby coś mogło trwać.” To motto towarzyszyło uroczystemu pożegnaniu tegorocznych maturzystów, które przygotowali uczniowie klasy III TE/TL i III TŻ/TZ pod kierownictwem swoich wychowawców pani Marii Chomaniuk i Joanny Sawickiej. Po słowach wstępnych Mateusza Ruczaja z kl. III TE i Joanny Jaroszewicz z III TŻ głos zabrał dyrektor szkoły Bolesław Hryniewicki. Podsumował on wyniki dydaktyczne abiturientów i wyróżnił uczniów z poszczególnych klas, którzy osiągnęli najwyższe średnie ocen ze wszystkich lat nauki. Najwyższą średnią w szkole osiągnęła Katarzyna Hryniewicka z kl. IV TL – 5,22

Pozostali najlepsi abiturienci:

klasa IV technik logistyk

 • Angelika Stepaniuk – 4,46
 • Andrzej Bolesta – 4,40
 • Aleksandra Moczulska – 4,36
 • Damian Niewiński – 4,36
 • Ewelina Markiewicz – 4,03
 • Magdalena Hryniewicka – 4,0

klasa IV technik hotelarz

 • Magdalena Gołębiecka – 4,30
 • Irena Lesiak – 4,17
 • Luiza Tomczuk – 4,0

klasa IV technik rolnik

 • Piotr Nieroda – 4,29
 • Patryk Olszański – 4,11

klasa IV technik żywienia i usług gastronomicznych

 • Magdalena Żoch – 4,59

Wyróżnieni uczniowie dostali nagrody książkowe, a ich rodzice dyplomy uznania.

Koniec nauki w szkole to też czas podsumowania pracy w różnych dziedzinach jej działalności. Za wkład w pracę na rzecz szkolnego gospodarstwa rolnego uhonorowani zostali nagrodami uczniowie z klasy IV TZ: Mateusz Krysiewicz i Tomasz Mielniczuk, za pracę w zespole Podlaskie Kukułki Monika Filipiak z kl. IV TŻ i Karol Łobasiuk z kl. IV TZ zaś Hubert Bańkowski z kl. IV TŻ za pracę w samorządzie uczniowskim. Za pracę społeczną na rzecz szkoły wyróżnieni zostali uczniowie z kl. IV TŻ: G. Kozak, A. Odachowska, A. Sacharczuk, A. Smorczewska, G. Żoch.