Facebook
BIP

Zakończenie nauki w szkole klas czwartych

30 kwietnia 2021 uczniowie klas czwartych o profilu technik ekonomista, technik rolnik, technik żywienia i usług gastronomicznych zakończyli naukę w naszej szkole. Niestety ze względu na reżim sanitarny nie było możliwe zorganizowanie wyjątkowego pożegnania klas czwartych przez społeczność szkolną. Na uroczystość  wręczenia świadectw z wyróżnieniem, nagród książkowych i listów gratulacyjnych przybyli jedynie dyrektor szkoły Bolesław Hryniewicki, wychowawcy klas Barbara Onacewicz i Elżbieta Babulewicz, duchowni uczący religii w szkole ks. Michał Sawicki i Jan Kazimiruk, instruktorzy Zespołu Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki” Magdalena Sokólska i Wiesław Doliński oraz wyróżnieni uczniowie. Dyrektor po przywitaniu zebranych wręczył wyróżnionym uczniom świadectwa, listy gratulacyjne i nagrody książkowe. Szkołę z wyróżnieniem ukończyły uczennice klasy o profilu technik ekonomista:

Katarzyna Nowak – 4,92

Aleksandra Warpechowska  – 4,88

Natalia Litwinowicz – 4,84

Inni wyróżniający się uczniowie z tej klasy to:

Adam Wildeman – 4,15

Magdalena Myszko – 4,04

Ilona Olszewska – 4,0

Z klasy o profilu technik rolnik najwyższą średnią uzyskali:

Damian Piotrowski – 4,28

Ireneusz Birycki – 4,22

Magdalena Stalewska – 4,08

Najwyższą średnią z klasy technik żywienia i usług gastronomicznych uzyskali:

Wiktoria Wiercińska – 4,37

Klaudia Bańkowska – 4,31

Kozłowska Magdalena – 4,27

Kowalczuk Diana – 4,13

Martyna Leoniuk – 4,10

Agnieszka Filimoniuk z klasy TŻ została wyróżniona za 100% wzorową frekwencję.

Nagrodzeni zostali też członkowie zespołu „Podlaskie Kukułki”: Magdalena Kozłowska, Martyna Leoniuk, Natalia Szerzanowska, Łukasz Pawluczuk i Kamil Zalewski.

Następnie głos zabrali duchowni, dyrektor szkoły pogratulował wyróżnionym uczniom i  życzył  powodzenia na maturze. Mamy nadzieję, że te wyniki będą wspaniałe zwłaszcza u wyróżniających się uczniów.

Foto: Mateusz Kaczorek

Więcej zdjęć w linku:

https://photos.app.goo.gl/YTQNBM2ESdrJdo6C6