Facebook
BIP

Historia zespołu

Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej w Bielsku Podlaskim był i jest terenem wielu różnorodnych form aktywności uczniów. Szkoła stwarza dogodne warunki dla rozwoju samorządności uczniowskiej, inicjatyw społecznych, a także organizuje różnorodne koła zainteresowań. Jedną z form rozwijania zdolności artystycznych młodzieży jest szkolny Zespół Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki”. Działalność zespołu jest ewenementem na skalę krajową, ponieważ grupy taneczne składają się wyłącznie z młodzieży szkolnej. Każdego roku zespół opuszcza kilkunastu uczniów klas maturalnych, a ich miejsce zastępują koleżanki i koledzy z klas pierwszych.

Zespół Pieśni i Tańca „Podlaskie Kukułki” został utworzony w 1972 r. z inicjatywy dyrektora Zespołu Szkół Rolniczych, Aleksandra Wiśniewskiego. Zadanie utworzenia w szkole zespołu instrumentalno-wokalnego zostało powierzone nauczycielowi Mikołajowi Turkowiczowi. Nazwa zespołu wiąże się ze słowami dawnej piosenki, która wielokrotnie rozbrzmiewała podczas występów: „Kukułeczko, gdzie żeś przebywała, żeś tak długo u nas nie kukała”.

„Podlaskie Kukułki” były początkowo zespołem wokalnym. Później zakupiono stroje i tak powstał zespół taneczno-muzyczny, który w pierwszych latach swej działalności czerpał repertuar z okolic Bociek, Ciechanowca, Brańska i Bielska Podlaskiego. Proponowany program szybko rozszerzył się o pieśni ludowe i patriotyczne oraz opracowania tańców innych regionów Polski, a nawet świata. Wśród najciekawszych propozycji zespołu, przedstawianych zarówno na scenie, jak i w plenerze, można wyróżnić suity różnych regionów Polski: podlaskie, kurpiowskie, łowickie, rzeszowskie, sądeckie, oraz obrazki sceniczne, podtrzymujące pamięć o dawnych zwyczajach, towarzyszących np. nocy Św. Jana, żniwom, swatom, obrzędom weselnym. Członkowie „”Kukułek” dbają również o popularyzację tańców narodowych, doceniając w ten sposób rolę, jaką odegrały one w okresie zniewolenia państwa polskiego. Szeroki wachlarz propozycji zespołu pozwala zachwycać się majestatycznym polonezem, spokojnym i nastrojowym kujawiakiem, aż po pełne wigoru mazury, krakowiaki i oberki. Dzięki różnorodności repertuaru, „Podlaskie Kukułki” zdobyły serca Podlasian i uznanie mieszkańców Europy.

Od początku działalności zespołu kierownikiem artystycznym jest Mikołaj Turkowicz. Zespół składa się z kapeli oraz grup tanecznych. Członkami kapeli, oprócz zawodowych muzyków, są również nauczyciele szkoły. Obecnie w skład kapeli wchodzą: Eugeniusz Sacharzewski (wieloletni kierownik kapeli, a obecnie akompaniator, akordeon), Mikołaj Turkowicz (akordeon), Witold Drobotko (trąbka), Jerzy Jaroszuk (emerytowany nauczyciel języka polskiego, kontrabas). Grupy taneczne tworzą uczniowie naszego technikum. Gościnnie występują również absolwenci zespołu. Do prac w zespole szkoła zatrudnia choreografa. 25 lat funkcję tę pełnił Wiesław Dąbrowski. Od 2012 roku choreografem zespołu jest Magdalena Sokólska.

Oprócz własnej kapeli, „Podlaskie Kukułki” posiadają ponad 250 kompletów strojów ludowych, różniących się nie tylko pochodzeniem, ale też bogactwem zdobień i materiałami, z których są wykonane. Stroje, choreografia i muzyka w połączeniu z pełną energii młodością, profesjonalizmem członków zespołu, zapewniają obserwującej występy publiczności niezapomniane przeżycia estetyczne i emocjonalne.

Corocznie do zespołu trafia od kilkunastu do kilkudziesięciu młodych ludzi, którzy uczestnicząc w próbach, a potem występach – mają okazję do bezpośredniego obcowania z kulturą ludową. Młodzież traktuje pracę w zespole nie tylko jako możliwość rozwijania swoich talentów wokalnych i tanecznych, ale przede wszystkim jako prawdziwą „szkołę życia”, uczącą współdziałania w grupie i odpowiedzialnego wywiązania się z obowiązków. Lata spędzone w zespole, różnorodne wspomnienia związane z licznymi występami, udziałem w festiwalach i wyjazdach zagranicznych, owocują zacieśnianiem więzi międzyludzkich oraz motywacją do dalszego rozwoju. Można stwierdzić, że „Podlaskie Kukułki” są kuźnią wielkiej rzeszy animatorów, propagatorów i sympatyków kultury ludowej.

W okresie przeszło już 45- letniej działalności zespół koncertował 1570 razy, a przygodę artystyczną w zespole miało okazję przeżyć ponad 1550 osób, które swoje zdolności prezentowały przed publicznością w kraju jak i zagranicą. Lista państwa na terenie których występowały „Kukułki” jest imponująca – Belgia, Rosja, Białoruś, Turcja, Macedonia, Niemcy, Czechy, Łotwa, Litwa, Bułgaria.

Zespół Szkół nr 4 im. Ziemi Podlaskiej jest jedną z nielicznych szkół w kraju, które prowadzą szkolny zespół folklorystyczny. „Podlaskie Kukułki” promują nie tylko naszą szkołę, ale również nasz powiat i region oraz nasze miasto. Sukces i nieprzerwane trwanie zespołu są możliwe dzięki wsparciu ze strony samorządu terytorialnego i zaprzyjaźnionych firm i instytucji. Najważniejsze jest jednak zaangażowanie i pasja uczestników zespołu, a w szczególności kierownika artystycznego pana Mikołaja Turkowicza.