Facebook
BIP

Wolontariat pamięci
Dziś (16.11.2023) przedstawiciele dwóch roczników kadetów pod opieką p. Zbigniewa Rzepniewskiego i p. Jolanty Rudko odwiedzili miejsce straceń bielszczan i ludzi z okolic miasta na uroczysku Osuszek w Lesie Pilickim oraz miejsce upamiętniające powstańców styczniowych w Strykach. Miejsca te stanowią część dziedzictwa historycznego naszego regionu więc powinny być znane uczniom, otoczone opieką i pamięcią.
Pan Rzepniewski przypomniał kadetom historię tych miejsc. Kadeci złożyli kwiaty i zapalili symboliczne znicze. 🪴🕯W naszej wycieczce towarzyszył nam pan Sebastian Ostaszewski zastępca Nadleśniczego z Nadleśnictwa Bielsk wraz z Leśniczym panem Dymitrem Sacharczukiem i Podleśniczym panem Piotrem Tokarzewiczem (Leśnictwo Grabowiec).
Pracownicy Nadleśnictwa opowiedzieli nam o miejscu pamięci, którym się opiekują w Strykach.
Przy okazji odwiedziliśmy miejsca, w których w ubiegłym roku sadziliśmy las. Rośnie pięknie!
Nadleśnictwo Bielsk, Lasy Państwowe