Facebook
BIP

List Ministra Zdrowia do Rodziców i Opiekunów Dzieci

Ministerstwo Zdrowia, działając wspólnie z Ministerstwem Edukacji Narodowej podejmuje działania na rzecz zwiększenia stanu zaszczepienia dzieci i młodzieży przeciw chorobom zakaźnym w ramach Programu Szczepień Ochronnych dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych. Stąd inicjatywa skierowania listu Ministra Zdrowia bezpośrednio do rodziców/ prawnych opiekunów dzieci.
Podkreślenie roli rodziców w procesie uświadamiania dzieciom potrzeby dbania o własne zdrowie oraz kształtowanie umiejętności niezbędnych do jego ochrony jest ważne w procesie edukacji zdrowotnej jak podkreśliła Pani Barbara Nowacka Minister Edukacji w piśmie skierowanym do kuratorów oświaty.

Ze wskazanym listem można zapoznać się w poniższym linku:

List Ministra Zdrowia do Rodzicow i Opiekunow Dzieci

Pismo Podlaskiego Kuratora Oświaty