Facebook
BIP

„Podlaskie Forum Młodych”

1 czerwca odbyło się w  Białymstoku w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej „Podlaskie Forum Młodych”. Wydarzenie to skierowane było do młodych mieszkańców województwa podlaskiego, uczniów szkół średnich i studentów białostockich uczelni. Naszą szkołę reprezentowało 8 uczniów wyróżniających się zaangażowaniem w życie artystyczne szkoły.

Wydarzenie rozpoczął Marszałek Województwa Podlaskiego Pan Artur Kosicki. Następnie wystąpił Mateusz Feszler Przewodniczący Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego i Aleksandra Horoszko Przewodnicząca Rady Młodzieży przy Ministrze Edukacji i Nauki z wykładem „Działalność społeczna młodych osób – blaski i cienie”. Następnie odbyły się bardzo ciekawe wystąpienia o najnowszych technologiach „Turboprzyśpieszenie. Jak nowoczesne technologie zmieniają świat, w którym żyjemy? Od wizji Stanisława Lema do współczesności” oraz „Poczuj moją obecność – jak haptyka umożliwia transfer dotyku na odległość”. Uroczystość zakończyła się koncertem Dawida Kwiatkowskiego.